Ορισμός
Μια μάζα στην κοιλιά είναι ένα μαλακό εξόγκωμα ιστού, ή ένα μικρό εντοπισμένο πρήξιμο στην περιοχή του ομφαλού.
Εναλλακτικές Ονομασίες
Κοιλιοκήλη, κήλη στην κοιλιά, ελλείμματα κοιλιακού τοιχώματος, μάζα στο κοιλιακό τοίχωμα
Αίτια
Συχνότερα, μια μάζα στην κοιλιά προκαλείται από μια κήλη. Μια κήλη συμβαίνει όταν υπάρχει μια περιοχή όπου οι μύες είναι αδύναμοι. Αυτό επιτρέπει στα εσωτερικά όργανα να προβληθούν μέσω του κοιλιακού τοιχώματος. Μια κήλη μπορεί να μην εμφανιστεί έως ότου ζοριστείτε, σηκώσετε κάτι βαρύ ή έχετε μια παρατεταμένη περίοδο βήχα.
Κατά την κλινική εξέταση μπορεί να σας ζητηθεί να βήξετε ή να σφίξετε την κοιλιά σας.
Χειρουργείο μπορεί να απαιτηθεί για τη διόρθωση μετεγχειρητικών κηλών ή ομφαλοκηλών που δεν αποδράμουν μέχρι τη σχολική ηλικία. Επείγον χειρουργείο απαιτείται σε περιπτώσεις περιεσφιγμένης κήλης.