ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο Νίκος Λασανιάνος είναι Ορθοπαιδικός Χειρουργός Τραυματολόγος. Είναι πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ολοκλήρωσε την 6ετή ειδικότητα στην Α’ Ορθοπαιδική Κλινική του Θεραπευτηρίου Ευαγγελισμός όπου και εργάστηκε μετέπειτα ως Επιμελητής Β’. Πέρα από την Χειρουργική Ορθοπαιδική Τραυματολογία και τη ψυχρή Ορθοπαιδική έχει εκπαιδευτεί στη Μικροχειρουργική και σε παθήσεις της Άκρας Χειρός, καθώς και στην Ορθοπαιδική Παίδων. Έχει μετεκπαιδευθεί στην Πανεπιστημιακή κλινική Χειρουργικής Ορθοπαιδικής & Τραυματολογίας του Πανεπιστημίου του Leeds της Μεγάλης Βρετανίας όπου εργάστηκε ως Specialist Registrar και της οποίας παραμένει επιστημονικός συνεργάτης. Έχει διατελέσει εκπαιδευτής του πειραματικού εργαστηριού Μικροχειρουργικής του Θεραπευτηρίου Ευαγγελισμός. Έχει δημοσιεύσει 13 άρθρα σε ελληνικά και 37 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχει παρουσιάσει 134 εργασίες σε Ελληνικά ή Διεθνή συνέδρια Ορθοπαιδικής, Τραυματολογίας, Πλαστικής Χειρουργικής και Ακτινολογίας. Προϋπηρεσία και Εκπαίδευση Προϋπηρεσία:
- Specialist Registrar στην Πανεπιστημιακή κλινική Χειρουργικής Ορθοπαιδικής & Τραυματολογίας του Πανεπιστημίου του Leeds της Μεγάλης Βρετανίας
- Eπικουρικός Επιμελητής Β’ στην Α’ Ορθοπαιδική κλινική του θεραπευτηρίου «Ευαγγελισμός».

Εκπαίδευση:
Παρακολούθηση 51 Ελληνικών και Διεθνών Συνεδρίων - Σεμιναρίων ως εκπαιδευόμενος και συμμετοχή σε 8 Συνέδρια-Σεμινάρια ως εκπαιδευτής Ειδικότητα:
- Α’ Ορθοπαιδική κλινική ΓΝΑ «Ευαγγελισμός»
- Κλινική Μικροχειρουργικής και Άκρας Χειρός ΓΝΑ «ΚΑΤ»
- Α’ Παιδο-ορθοπαιδική κλινική νοσοκομείου Παίδων «Π & Α Κυριακού» Σπουδές:
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Παρούσα θέση ●   Συνεργάτης νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν» Μέλος Ιατρικών Οργανισμών: ●   Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (2000)
●   Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας (2007)
●   General Medical Council Μεγάλης Βρετανίας (2008)
●   Osteosynthesis & Trauma Care Hellas (2010)
●   AO Research Review Commission (2010)
●   Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας (2011)
●   Tμήματος Ενδομυελικών Ηλώσεων της ΕΕΧΟΤ (2012)
●   International Dictionary of Professionals (2012 Ed.) του American Biographical Institute Διδακτορική Διατριβή “Συγκριτική εμβιομηχανική μελέτη συστημάτων ενδομυελικής ήλωσης και εσωτερικής οστεοσυνθεσης με πλάκα και βίδες για τα ενδαρθρικά κατάγματα της εγγύς κνημιαίας μετάφυσης.” Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών - “Η εφαρμογή της ενδομυελικής ήλωσης σε οστεοπορωτικούς ασθενείς. Τεχνικές τροποποιήσεις και εμβιομηχανικά χαρακτηριστικά.” Διεθνείς Δημοσιεύσεις
1.  Οccult acetabulum fracture. A case report. Mouzopoulos G, Lasanianos N, Mouzopoulos D, Tzurbakis M, Georgilas I. Emerg Radiol. 2008 Nov;15(6):437-9 2.  Acute renal failure due to rhabdomyolysis after proximal humerus fracture associated with axillary artery rupture. G.Mouzopoulos, N.Lasanianos, D.Mouzopoulos, G.Batanis, M.Tzurmbakis, I.Georgilas. Int Urol Nephrol. 2008;40(3):855-8 3.  The use of Freeze-Dried cancellous allograft in the management of depressed tibial plateau fractures. N.Lasanianos, G.Mouzopoulos, C.Garnavos. Injury. 2008 Oct;39(10):1106-12 4.  An unusual case of elbow dislocation. N.Lasanianos, C.Garnavos. Orthopedics. 2008 Aug;31(8):806 5.  Axillary artery injury associated with proximal humerus fractures. G.Mouzopoulos, N.Lasanianos, D.Μouzopoulos, M.Tzourbakis, I.Georgilas. Vasa. 2008 Aug;37(3):274-7 6.  An undiagnosed bilateral anterior shoulder dislocation after a seizure: a case report. N.Lasanianos, G.Mouzopoulos. Cases J. 2008 Nov 21;1(1):342 7.  Hip screw lateral migration with no cut-out or non-union implication: a case report. N.Lasanianos, G.Mouzopoulos, I.Georgilas. Cases Journal 2009, 2:6419 8.  A new modular nail for the diaphyseal fractures of the humerus. C.Garnavos, N.Lasanianos, N.Kanakaris, C.Arnaoutoglou, V.Papathanasopoulou, T Xenakis. Injury 2009 Jun;40 (6):604-10. 9.  Peroneus longus acute calcific tendinitis: a case report. G.Mouzopoulos, N.Lasanianos, G.Nikolaras, M.Tzourbakis. Cases Journal 2009, 2:7453

10. 
An Occult Acetabular Fracture Preceding a Femoral Neck Fracture. N.Lasanianos, N.Kanakaris, PV.Giannoudis. Orthopedics. 2009 Aug;32(8):806 11.  Application of BMP-7 to femoral non-unions: A 4-year old multicenter experience. N.K.Kanakaris, N.Lasanianos, GM.Calori, R.Verdonk, T.J.Blokhuis, P.Cherubino, P.De Biase, P.V.Giannoudis. Injury 40 Suppl 3: S54-S61 Dec

12.
  Fascia iliaca block prophylaxis for hip fracture patients at risk for delirium. A randomized placebo-controlled study. G.Mouzopoulos, G.Vasiliadis, N.Lasanianos, G.Nikolaras, E.Morakis, M.Kaminaris. J Orthop Traumatol. 2009 Aug 19 13.  Intramedullary Nailing as a 'Second Hit' Phenomenon in Experimental Research: Lessons Learned and Future Directions. N.Lasanianos, N.Kanakaris, P.V.Giannoudis. Clin Orthop Relat Res. 2010 Sep;468(9):2514-29. Epub 2009 Dec 10. Review. 14.   A humeral shaft fracture complicated with anterior shoulder dislocation in a young male treated with modified Intramedullary nailing prior to reduction: a case report. K.Kazakos, S.Paraschou, NG.Lasanianos, D.Verettas, DN.Lyras. Cases Journal 2009, 2:9075 15.  Intramedullary nailing of combined / extended fractures of the humeral head and shaft. C.Garnavos, N.Lasanianos. J Orthop Trauma. 2010 Apr;24(4):199-206 16.  Deep wound infection after a trochanteric fracture internal fixation presenting with hip dislocation: a case report. Tzurbakis M, Morakis E, Mouzopoulos G, Lasanianos N, Georgilas I. Cases J. 2010 Jan 12;3(1):19. 17.  Current management of long bone large segmental defects. Lasanianos NG, Kanakaris NK, Harris N, Giannoudis PV. Orthopaedics and Trauma. April 2010 24;2 p.149-163 18.  Ipsilateral floating second metatarsal and ankle fracture dislocation: complications and outcome of a rare type of injury. Lasanianos NG, Kanakaris NK, Harris N, Giannoudis PV. Orthopedics. 2010 May 12;33(5). 19.  Early mobilization after uncomplicated medial Subtalar Dislocation provides successful functional results. Lasanianos N, Lyras DN, Mouzopoulos G, Tsutseos N, Garnavos C. J Orthop Traumatol. 2011 Feb 10. 20.  Second hit phenomenon: Existing evidence of clinical implications. Lasanianos NG, Kanakaris NK, Dimitriou R, Pape HC, Giannoudis PV. Injury. 2011 Apr 1. 21.  The management of complex fractures of the proximal tibia with minimal intra-articular impaction in fragility patients using intramedullary nailing and compression bolts. Garnavos C, Lasanianos NG. Injury. 2011 Apr 12. 22.  Compartment syndrome following lower limb arthroplasty: a review. Lasanianos NG, Kanakaris NK, Roberts CS, Giannoudis PV. Open Orthop J. 2011;5:181-92. Epub 2011 May 18. 23.  Proximal tibia fractures and intramedullary nailing: The impact of nail trajectory to varus/valgus deformity. Garnavos C, Lasanianos N. Injury. 2011 Jun 3. 24.  Spontaneously Healed Pathologic Fracture over  a Critical-Size Calcaneal Cyst. Nikolaos G. Lasanianos, Ioannis Spanos, Aggeliki Papaioannou, and Elisavet Paneri. Case Reports in Medicine, vol. 2011, Article ID 861094, 2011.
25.  Retrograde nailing and compression bolts in the treatment of type C distal femoral fractures. Garnavos C, Lygdas P, Lasanianos NG. Injury. 2012 Apr 23.

26. 
Easy to remember and use: A new classification system for long bone fractures supplementing the AO/OTA classification. C.Garnavos, NK.Kanakaris, NG. Lasanianos, P.Tzortzi, RM.West. Orthopedics. 2012. Τα προαναφερόμενα άρθρα έχουν 90 Citations (Σεπ.’12) καθώς το υλικό τους έχει χρησιμοποιηθεί για την συγγραφή αντίστοιχου αριθμού επιστημονικών ερευνών παγκοσμίως. Διεθνείς Δημοσιεύσεις εργασιών supplements 1.  Factors influencing pressure ulcers in patients after hip fracture. Mouzopoulos G, Lasanianos N, Nikolaras G, Morakis M, Kaminaris M, Georgilas I. Journal of Orthopaedics and Traumatology, 2007;(8)S1:97. 2.  Hip abductor tendinitis in footballers after ACL reconstruction. Mouzopoulos G, Lasanianos N, Morakis M, Mouzopoulos D, Nikolaras G, Tzurbakis M. Journal of Orthopaedics and Traumatology, 2007;(8)S1:98. 3.  CPK levels resemplence in patients who have experienced heavy heart attack and hip fracture surgery. Mouzopoulos G, Lasanianos N, Morakis M, Nikolaras G, Tzurbakis M. Journal of Orthopaedics and Traumatology, 2007;(8)S1:101. 4.  High lumbago combined with antalgic scoliosis in children. Aneurysmatic cyst of the sacral bone as a cause for it. Mouzopoulos G, Lasanianos N, Morakis M, Nikolaras G, Tzurbakis M. Journal of Orthopaedics and Traumatology, 2007;(8)S1:103. 5.  Intramedullary nailing of the shafts of both femurs and tibias. Lasanianos N, Mouzopoulos G, Kouloumentas P, Garnavos C. Journal of Orthopaedics and Traumatology, 2007;(8)S1:108 6.  Traumatic anterior shoulder dislocation with concomitant both tuberosities fractured and axillary nerve paresis. Difficulties to retain reduction. Mouzopoulos G, Lasanianos N, Mouzopoulos D, Nikolaras G, Morakis M, Tzurbakis M. Journal of Orthopaedics and Traumatology, 2007;(8)S1:109 7.  A spiral tibial fracture combined with a hidden posterior malleolus fracture. Preoperative planning and intraoperative alterations. Lasanianos N, Mouzopoulos G, Nikolaras G, Garnavos C. Journal of Orthopaedics and Traumatology, 2007;(8)S1:109. 8.  Treatment of the femur periprosthetic fractures with Dall-Miles plate. Lasanianos N, Mouzopoulos G, Morakis M, Garnavos C. Journal of Orthopaedics and Traumatology, 2007;(8)S1:109. 9.  The use of condylar bolts and intramedullary nailing in the treatment of intra-articular proximal tibial fractures. Lasanianos N, C.Kokoroghiannis, C.Garnavos. Injury Vol 40 Supp 2 Sept 2009 Page S14-S15 10.  Biological enhancement of aseptic femoral non-unions with BMP7: A multicenter experience NK.Kanakaris, GM.Calori, Lasanianos N, R.Verdonk, P.Cherubino, TJ.Blokhuis, P.DeBiase, and PV.Giannoudis. J Bone Joint Surg Br 2011;93-B 355-356 11.  Intramedullary nailing of combined / extended fractures of the humeral head and shaft. C.Garnavos, Lasanianos N, V.Lakka, M.Morakis, G.Sinnis, and K.Papagiannakos. J Bone Joint Surg Br 2011;93-B 364 Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά επιστημονικά περιοδικά 1.  Kακώσεις της κατώτερης αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. (Μέρος 1ο). Μουζόπουλος Γ, Λασανιάνος Ν, Βασιλειάδης Γ, Μουζόπουλος Δ, Τζουρμπάκης Μ, Γεωργιλάς Ι. Medical Spectrum, Οκτ-Δεκ.2007 2.  Kακώσεις της κατώτερης αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. (Μέρος 2ο ). Μουζόπουλος Γ, Λασανιάνος Ν, Βασιλειάδης Γ, Μουζόπουλος Δ, Τζουρμπάκης Μ, Γεωργιλάς Ι. Medical Spectrum, Ιαν-Φεβ.2008

3.
  Ο απλός ακτινολογικός έλεγχος κατά τη μετεγχειρητική παρακολούθηση των ολικών αρθροπλαστικών επεμβάσεων του Ισχίου (Μέρος 1ο). Λασανιάνος Ν, Μουζόπουλος Γ, Μοράκης Ε, Γεωργιλάς Ι. Medical Spectrum 2007, Μάιος-Ιούνιος 2008 4.  Ο απλός ακτινολογικός έλεγχος κατά τη μετεγχειρητική παρακολούθηση των ολικών αρθροπλαστικών επεμβάσεων του Ισχίου (Μέρος 2ο). Λασανιάνος Ν, Μουζόπουλος Γ, Μοράκης Ε, Γεωργιλάς Ι. Medical Spectrum 2007, Ιούλ.-Αύγ. 2008 5.  Χειρουργική αντιμετώπιση & Λειτουργική αποκατάσταση καταγμάτων προσθίας - οπισθίας κολώνας. Ανάλυση 13 περιστατικών σε διάρκεια 4 ετών. Τζουρμπάκης Μ, Λασανιάνος Ν, Νικολάρας Γ, ΜουζόπουλοςΓ, Μοράκης Μ. Ορθοπαιδική 2007;20 Suppl: 48

6. 
H σημασία διάφορων βιοχημικών δεικτών στην πρόγνωση της επιβίωσης μετά από κάταγμα ισχίου. Mουζόπουλος Γ, Λασανιάνος Ν, Τσεμπελή Α, Καταή Ε, Τζουρμπάκης Μ. Ορθοπαιδική 2007;20 Suppl: 87 7.  Παράγοντες που επηρεάζουν τη διάρκεια νοσηλείας μετά διατροχαντήριο κάταγμα ισχίου. Mουζόπουλος Γ, Λασανιάνος Ν, Μοράκης Ε, Νικολάρας Γ, Τζουρμπάκης Μ. Ορθοπαιδική 2007;20 Suppl: 88 8.  Συγκριτική μελέτη της διακύμανσης των επιπέδων της CPK σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου και σε χειρουργημένους ασθενείς για κάταγμα ισχίου. Mουζόπουλος Γ, Τσεμπελή Α, Λασανιάνος Ν, Καταή Ε, Τζουρμπάκης Μ. Ορθοπαιδική 2007;20 Suppl: 62
9.  Συνοδές ενδοκοιλιακές και ενδοθωρακικές κακώσεις σε ασθενείς με κάταγμα πυέλου. Mουζόπουλος Γ, Σταματάκος Μ, Μοράκης Ε, Λασανιάνος Ν, Τζουρμπάκης Μ. Ορθοπαιδική 2007;20 Suppl: 86 10.  Διαφυγούσα διάγνωση αμφοτερόπλευρου προσθίου εξαρθρήματος ώμου σε επιληπτικούς ασθενείς. Ν.Λασανιάνος, Γ.Μουζόπουλος, Ε.Μοράκης, Γ.Νικολάρας, Μ.Τζουρμπάκης. Aρχεία Ελληνικής Ιατρικής;25 Suppl: 159 11.  Εκλεκτικός εμβολισμός αιμορραγούντος αγγείου μετά απο ενδομυελική ήλωση ΔΤΧ κατάγματος. Ν.Λασανιάνος, Γ.Μουζόπουλος, Ε.Μοράκης, Γ.Νικολάρας, Ι.Γεωργιλάς. Aρχεία Ελληνικής Ιατρικής;25 Suppl: 74 12.  Σύγκριση ταχείας και καθυστερημένης κινητοποίησης του αγκώνα μετά από απλά εξαρθρήματα. Ν.Λασανιάνος, Γ.Μουζόπουλος, Ε.Μοράκης, Γ.Νικολάρας, Χ.Γαρνάβος. Aρχεία Ελληνικής Ιατρικής;25 Suppl: 72 13.  Επιδημιολογική μελέτη καταγμάτων. Ενδιαφέροντα συμπεράσματα για την εκπαίδευση ειδικευόμενων ιατρών στην ορθοπαιδική τραυματιολογία. Γ.Μουζόπουλος, Ν.Λασανιάνος, Ε.Μοράκης, Γ.Νικολάρας, Μ.Τζουρμπάκης. Aρχεία Ελληνικής Ιατρικής;25 Suppl: 161 Ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια ●   Inchiodatura intramidollare nelle fratture della diafisi in ambedue gli arti inferiori (sia femore che tibia). 11-15 Νovembre 2007: 92° Congresso Nazionale S.I.O.T, Bologna – Italy ●   Fratture spiroidali della tibia combinate con fratture non evidenti del malleolo posteriore. Plano preoperativo e alterazioni intraoperative. 11-15 Νovembre 2007: 92° Congresso Nazionale S.I.O.T, Bologna – Italy ●   Trattamento delle fratture periprostetiche femorali con dall-miles interna fissazione. 11-15 Νovembre 2007: 92° Congresso Nazionale S.I.O.T, Bologna – Italy ●   Missed injuries in orthopaedic emergency rooms. What is to blame? 29 May – 1 June 2008: 9th EFORT Congress, Nice – France ●   Intramedullary nailing of the femur by closed and open technique. A comparative study. 29 May – 1 June 2008: 9th EFORT Congress, Nice – France ●   A prospective comparative study of early and late mobilization after simple elbow dislocation. 17 - 20 September 2008: 21st Congress of the European Society for Surgery of the Shoulder and the Elbow Brugges – Belgium ●   A randomised prospective comparative study of Milch vs Kocher technique for the reduction of anterior shoulder dislocation. 17 - 20 September 2008: 21st Congress of the European Society for Surgery of the Shoulder and the Elbow Brugges – Belgium ●   A pathological fracture of the humerus as first sign of plasma cell mylloma. Operative treatment using bone allograft instead of cement. 17 - 20 September 2008: 21st Congress of the European Society for Surgery of the Shoulder and the Elbow Brugges – Belgium ●   The use of the condylar bolts in the osteosynthesis of intra-articular fractures around the knee. 29 Μαίου – 1 Ιουνίου 2009: 10th EFORT Congress, Vienna – Austria ●   Intramedullary nailing for extra-articular and selected intra-articular distal tibial metaphyseal fractures: fixation enhancement with blocking screws. 29 Μαίου – 1 Ιουνίου 2009: 10th EFORT Congress, Vienna – Austria ●   Subtalar dislocation: review of 5 cases at mean 3 years follow-up. The outcomes of early mobilization. 29 Μαίου - 1 Ιουνίου 2009: 10th EFORT Congress, Vienna – Austria ●   Could the reduction of anterior shoulder dislocation become less painful and drug sedation dependant? 29 Μαίου - 1 Ιουνίου 2009: 10th EFORT Congress, Vienna – Austria ●   Simple elbow dislocation reduced successfully. And now what? 29 Μαίου – 1 Ιουνίου 2009: 10th EFORT Congress, Vienna – Austria ●   Intramedullary Nailing of Combined / Extended Fractures of the Humeral Head and Shaft. 10 - 11 Σεπτεμβρίου 2009: Gerhard Kuntscher society meeting, Leeds – UK ●   The Use of Condylar Bolts And Intramedullary Nailing in the Treatment Of Intra-Articular Proximal Tibial Fractures. 10 - 11 Σεπτεμβρίου 2009: Gerhard Kuntscher society meeting, Leeds – UK ●   The dilemma after reduction of simple elbow dislocations. To move fast or late? 15 – 18 September 2009: British Orthopaedic Association Annual Congress, Manchester – UK ●   The reduction of anterior shoulder dislocations - a quest for less painful and drug dependant procedures. 15 – 18 September 2009: British Orthopaedic Association Annual Congress, Manchester – UK ●   Reduction techniques for anterior dislocation of the shoulder, revisited: modified Milch versus Kocher. 2 - 5 Ιουνίου 2010: 11th EFORT Congress, Madrid – Spain ●   The full circle: primary closure of open fracture wounds. 2 - 5 Ιουνίου 2010: 11th EFORT Congress, Madrid – Spain ●   Simple elbow dislocations. The ongoing quest for post reduction functionality. 2 - 5 Ιουνίου 2010: 11th EFORT Congress, Madrid – Spain ●   Compression bolts at the distal side of the knee Gerhard Kuntscher society 2011 Annual Meeting, Thessaloniki-Greece ●   Intramedullary nailing and compression bolts in the management of type C distal femoral fractures Gerhard Kuntscher society 2011 Annual Meeting, Thessaloniki-Greece Ερευνητικά προγράμματα ●   Επικουρικός συντονιστής (research associate-coordinator) πολυκεντρικής Βρετανικής μελέτης υπό τον τίτλο “UK Heel Trial” – ΟR06/8042 (national multicentre trial funded by the British Orthopaedic Association, sponsored by the University of Warwick) ●   Επικουρικός συντονιστής (research associate-coordinator) πολυκεντρικής Βρετανικής μελέτης υπό τον τίτλο “Improving the outcomes for patients after osteoporotic femoral fracture” – ΟR06/S0501/80 (national multicentre trial funded by the British Orthopaedic Association, sponsored by the University of Edinburgh) Προσκεκλημένος Ομιλητής ●   Διάλεξη ως προσκεκλημένος ομιλητής με τίτλο: «Εξαρθρήματα Επιγονατίδας - Θεραπευτική προσέγγιση» στο 4ο Σεμινάριο Αρθροσκοπικής Χειρουργικής & Αθλητικών Κακώσεων 11 - 12 Απριλίου 2008 - ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός»
Διδασκαλία και Εκπαίδευση ●   Μέλος της Οργανωτικής επιτροπής του Σεμιναρίου και Εκπαιδευτής στο 2ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Αρθροσκόπησης Χειρουργικής Γόνατος & Αθλητικών Κακώσεων «Γ.Νούλης». 14 – 16 Ιουνίου 2007 - ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» ●   Μέλος της Οργανωτικής επιτροπής του Σεμιναρίου και Εκπαιδευτής στο 4ο Σεμινάριο Αρθροσκοπικής Χειρουργικής & Αθλητικών Κακώσεων με διεθνή συμμετοχή. 11 – 12 Απριλίου 2008 - ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» ●   Μέλος της Οργανωτικής επιτροπής του 7o Συνέδριο τμήματος ενδομυελικών ηλώσεων ΕΕΧΟΤ 2012 26 – 28 Ιανουαρίου 2012 - ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» ●   Πρόεδρος στο Session: «Επιπλοκές – Παθολογικά κατάγματα» του 7ου επετειακού συνεδρίου του τμήματος Ενδομυελικών Ηλώσεων της ΕΕΧΟΤ – 28/01/2012. ●   Εκπαιδευτής Μικροχειρουργικής στο πρόγραμμα Μικροχειρουργικής εκπαίδευσης του πειραματικού εργαστηρίου της κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής του ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» κάτα την περίοδο 2011-2012 Συμμετοχή σε Διεθνή Σεμινάρια ●   2006 1st Annual Seminar for Distal Radius Fractures Trimed bioskills workshop on Internal Fixation of Distal Radius Fractures
●   2007 Οrthofix Course & Workshop of Internal and/or External Fixation, Orthofix Company, Verona– Italy.
●   2008 International Trauma Symposium, Barcelona-Spain.
●   2008 Master Class on Long Bone Non-Unions: Current aspects of management, Leeds-U
●   2009 Osteosynthesis & Trauma care seminar “Principles of Clinical Research”, Athens - Greece.
●   2009 AO Principles in Operative Fracture Management Course for Surgeons, Leeds – UK.
●   2009 2nd Master Class of Long Bone Nοn-Unions: Current Aspects of Management, Leeds – UK.
●   2010 Αdvanced Trauma Life Support Course of American College of Surgeons
●   2010 2nd International Symposium of Complex Upper Extremity Trauma Course. OTC Hellas, Athens - Greece.
●   2011 OTC Advanced Course on Fragility Fractures, Gothenburg – Sweeden.
●   2011 AO Advances in Operative Fracture Management Course for Surgeons, Leeds – UK. Κριτής (Reviewer) διεθνών επιστημονικών περιοδικών και οργανισμών ●   Reviewer των αιτήσεων υποτροφιών της ΑΟ Foundation (AO Research Review Commission) ●   Reviewer του διεθνούς περιοδικού (Medline indexed) “Emergency Radiology” ●   Reviewer του διεθνούς περιοδικού (Medline indexed) “Journal of Orthopaedics & Traumatology” ●   Reviewer του διεθνούς περιοδικού (Medline indexed) «The Open Orthopaedics Journal” Στοιχεία Επικοινωνίας: Νικόλαος Λασανιάνος, MD, PhD, MSc
Ορθοπαιδικός Χειρουργός - Τραυματολόγος
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Μελίνας Μερκούρη 20, Νέο Ηράκλειο - 14122
Τηλ. & Fax: 2102828175 - Κιν: 6978845860

www.twitter.com/Orthosurgeonick
www.facebook.com/Ορθοπαιδικό-Ιατρείο-Νικ.Λασανιάνος
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  
web-site: www.lasanianos.gr