Τροπολογία για την ηλεκτροδότηση κοινοχρήστων χώρων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Λύνεται το πρόβλημα με την απειλή διακοπής της ηλεκτροδότησης κοινοχρήστων χώρων που έχουν παραχωρηθεί για χρήση σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος,

Read More