ΑΠΘ: Τα επιτεύγματα του τμήματος Ιατρικής και μία πληροφορία: Τι τρώμε σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήματος

Τα επιτεύγματα του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ κυριάρχησαν στο πλαίσιο εκδήλωσης, με τίτλο: "Οι καλύτερες ιατρικές και κοινωνικές προσφορές μας" που διοργάνωσε ο Διεθνής Ιατρικός

Read More