Περιορίζεται το επισκεπτήριο στο νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”

Περιορίζεται στο ελάχιστο, το επισκεπτήριο στο Νοσοκομείο “Ευαγγελισμός” και για διάστημα δύο εβδομάδων θα επιτρέπεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις, μετά

Read More