Υψηλό ιικό φορτίο SARS-CoV-2 στα αστικά απόβλητα της Θεσσαλονίκης

Σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο μετράται η συγκέντρωση του ιικού φορτίου του SARS-CoV-2 στα αστικά απόβλητα της Θεσσαλονίκης, με βάση την

Read More