Το 85% της ρύπανσης από την υγεία αφορά ιατρικά υλικά μιας χρήσης

Εκατομμύρια θάνατοι που θα μπορούσαν να έχουν προληφθεί αποδίδονται πλέον στην κλιματική αλλαγή, με πολύ χειρότερες επιπτώσεις στο εγγύς μέλλον.

Read More