Sign In

Άρθρα για την υγεία

Τελευταία Άρθρα
Στίγμα ο καρκίνος του πνεύμονα λόγω καπνίσματος

Στίγμα ο καρκίνος του πνεύμονα λόγω καπνίσματος

Ανησυχητικά χαμηλό είναι το επίπεδο ενημέρωσης για τον καρκίνο του πνεύμονα στην Ελλάδα, ενώ και στην χώρα μας παρατηρείται στίγμα προς τους ασθενείς εξαιτίας του συσχετισμού της νόσου με το κάπνισμα.

Παρά το γεγονός αυτό, όμως, η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων συμφωνεί με την ανάγκη για ένα εθνικό πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου έγκαιρης διάγνωσης της νόσου.

Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει έρευνα του ελληνικού μη κερδοσκοπικού κοινωνικού φορέα που ασχολείται αποκλειστικά με τον καρκίνο του πνεύμονα Fairlife, ο οποίος αποτελεί μέλος της Παγκόσμιας Συμμαχίας για τον καρκίνο του Πνεύμονα – Global Lung Cancer Coalition (GLCC).

Το 40,5% του κοινού συμφώνησε πως έτρεφε μικρή συμπάθεια για τους ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα σε σχέση με τις άλλες μορφές καρκίνου

Στίγμα ο καρκίνος του πνεύμονα για τους ασθενείς, λόγω καπνίσματος

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η Fairlife παρουσίασε τα αποτελέσματα της έρευνας του GLCC για το 2023 αναφορικά με τη στάση του κοινού απέναντι στον καρκίνο του πνεύμονα, τον βαθμό επίγνωσής του επί των συμπτωμάτων της ασθένειας, αλλά και τη γνώμη του για την ανάγκη ένταξης προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε για 4η χρονιά σε 29 χώρες με πάνω από 1000 συμμετέχοντες από κάθε χώρα, για πρώτη φορά συμμετείχε και η Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 37,8% των ερωτηθέντων απάντησε ότι δεν γνώριζε κάποιο σύμπτωμα ενδεικτικό της νόσου, με τους άνδρες, τους νέους  (18-24 ετών) και τους άνω των 55 ετών να είναι οι λιγότερο ενημερωμένοι. Συμμετέχοντες που ήταν ή παραμένουν καπνιστές, ήταν οριακά περισσότερο ενημερωμένοι έναντι όσων δεν είχαν καπνίσει ποτέ.

Το στίγμα

Την ίδια στιγμή το 40,5% του κοινού συμφώνησε πως έτρεφε μικρή συμπάθεια για τους ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα σε σχέση με τις άλλες μορφές καρκίνου. Η απόκριση αυτή ήταν περισσότερο πιθανή για τους άνδρες, τους νέους (18-24 ετών) και όσους δεν έχουν καπνίσει ποτέ.

Αναφορικά με την ένταξη του προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το 91,3% των ερωτηθέντων συμφώνησε για την αναγκαιότητά του, άποψη που φαίνεται να υποστηρίζεται περισσότερο από τις γυναίκες και από όλο και μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους.

Οι νυν ή πρώην καπνιστές οριακά φάνηκε να είναι περισσότερο υποστηρικτικοί στη θεσμοθέτηση ενός εθνικού προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου έναντι όσων δεν είχαν καπνίσει ποτέ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό αυτό είναι ένα από τα υψηλότερα που καταγράφηκε μεταξύ των υπό εξέταση χωρών.

Πρώτη αιτία θανάτου

Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο στη χώρα μας, ενώ τα ποσοστά επιβίωσης έχουν ελάχιστα βελτιωθεί εδώ και δεκαετίες σε σύγκριση με τους υπόλοιπους πιο συχνούς καρκίνους (μαστού, παχέος εντέρου και προστάτη), με το πενταετές ποσοστό επιβίωσης να αγγίζει μόλις το 20%, κυρίως επειδή οι περισσότεροι ασθενείς (περίπου 83%) εμφανίζουν συμπτώματα όταν η νόσος βρίσκεται πλέον σε τελικά στάδια.

Όπως επισημαίνει η Fairlife, από τα παραπάνω αποτελέσματα καταδεικνύεται η ανάγκη για ενίσχυση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με τον καρκίνο του πνεύμονα και τις θεσμοθέτησης ενός εθνικού προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου για τη νόσο ώστε οι ασθενείς:

  • να μπορούν να αναγνωρίσουν το ταχύτερο τα πρώτα συμπτώματα της νόσου και να αναζητήσουν ιατρική συμβουλή,
  • να έχουν ίσες ευκαιρίες έγκαιρης διάγνωσης με άλλους ασθενείς νοσούντες από καρκίνο, αναζητώντας εγκαίρως συμβουλή από γιατρό χωρίς να αισθάνονται ενοχές επειδή είναι ή υπήρξαν καπνιστές, χάνοντας έτσι πολύτιμο χρόνο από τη διάγνωση, και
  • μέσω του προσυμπτωματικού ελέγχου να έχουν την ευκαιρία να εντοπίσουν τον καρκίνο του πνεύμονα σε αρχικά στάδια, όταν μπορεί να είναι ακόμα και πλήρως ιάσιμος.

Πρόσφατη σχετική κλινική μελέτη κατέδειξε ότι ο μη παρεμβατικός προσυμπτωματικός έλεγχος για καρκίνο του πνεύμονα με αξονική τομογραφία θώρακος χαμηλής δόσης ακτινοβολίας απέφερε σημαντική μείωση στους θανάτους από τη νόσο μετά από 10 χρόνια από τη διάγνωση, και συγκεκριμένα κατά 33% στις γυναίκες και 24% στους άνδρες. Σε αντίστοιχα ποσοστά  για περίοδο πενταετίας κατέληξε και σχετική μελέτη για τον προσυμπτωματικό έλεγχο της νόσου στην Ελλάδα στην οποία συμμετείχε και η FairLifeL.C.C.

Related Posts