Sign In

Άρθρα για την υγεία

Τελευταία Άρθρα
Λαβίδας: Συντηρητικές οι προβλέψεις του Business Plan της Lavipharm

Λαβίδας: Συντηρητικές οι προβλέψεις του Business Plan της Lavipharm

Ως συντηρητικές θεωρεί η διοίκηση της Lavipharm τις οικονομικές προβλέψεις για την περίοδο 2022-2026 στις οποίες είχε προχωρήσει πριν τη διεξαγωγή της πρόσφατης αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε το εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της εισηγμένης Τηλέμαχος Λαβίδας στα πλαίσια χθεσινής συνέντευξης τύπου.

Ειδικότερα, εκείνες οι προβλέψεις αναφέρονταν σε αύξηση του κύκλου εργασιών (προ claw back και rebate) από τα 46 εκατ. του 2021 στα 112 εκατ. ευρώ το 2026, με τις πωλήσεις της εισηγμένης να έχουν ήδη υπεραποδώσει σημαντικά σε σχέση με το στόχο του 2022.

Συγκεκριμένα, ο Τηλέμαχος Λαβίδας αναφέρθηκε στην αναδιοργάνωση του ομίλου που ξεκίνησε το 2016, έχει ήδη αρχίσει να αποδίδει καρπούς (διεύρυνση μεριδίου στην εγχώρια αγορά από το 0,50% στο 0,75% και αύξηση εξαγωγών) και προβλέπεται να αποδώσει πολύ περισσότερο, μετά την επιτυχή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Και αυτό, γιατί η ΑΜΚ όχι μόνο επαναφέρει τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας σε θετικό πρόσημο (έξοδος της μετοχής από το καθεστώς επιτήρησης, δυνατότητα εκμετάλλευσης επενδυτικών κινήτρων και πόρων από το Ταμείο Ανάπτυξης), αλλά παράλληλα της δίνει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει επενδύσεις με στόχο την αύξηση του capacity στο υπάρχον εργοστάσιο και το λανσάρισμα φαρμάκων που βρίσκονται σε τελικό στάδιο έρευνας και ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τον Chief Operating Officer του Ομίλου Παναγιώτη Γιαννουλέα, η ανάπτυξη των επόμενων ετών θα βασιστεί κυρίως:

  • Στο νέο διαδερμικό προϊόν της κλονιδίνης που η εισηγμένη απέκτησε μέσω της πρόσφατης ΑΜΚ, το οποίο σήμερα διατίθεται μόνο στην ιταλική αγορά (θα ξεκινήσει η διάθεσή του και σε άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές με υποσχόμενες πωλήσεις και υψηλά περιθώρια κέρδους, όταν στο Business Plan περιλαμβάνεται πολύ μικρό ποσό πωλήσεων εκτός της Ιταλίας).
  • Στη διεύρυνση των προσφερόμενων προϊόντων της Zentiva (μεγάλης εταιρείας παραγωγής γενοσήμων φαρμάκων) από τα έντεκα που ήδη κυκλοφορούν στα τριάντα ένα.
  • Στο σταδιακό λανσάρισμα μέσα στα επόμενα χρόνια δικών της φαρμάκων που βρίσκονται ήδη σε τελικό στάδιο προεργασίας (σήμερα υπάρχουν έξι τέτοια φάρμακα).
  • Στη διάθεση προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης (οι σχετικές πωλήσεις δεν περιλαμβάνονται στο προαναφερθέν Business Plan και εκτιμάται ότι θα είναι υψηλού περιθωρίου κέρδους, καθώς δεν θα υπόκεινται σε επιβαρύνσεις λόγω claw back και rebate). Συγκεκριμένα, η Laviρharm θα είναι η μία εκ των δύο εταιρειών που θα διανέμουν τα προϊόντα του νέου εργοστασίου φαρμακευτικής κάνναβης που κατασκεύασε ισραηλινός όμιλος στην Κόρινθο (πρόβλεψη για κύκλο εργασιών 17,5 εκατ. ευρώ το 2026).

Αναχρηματοδότηση δανεισμού

Σε πολύ καλό στάδιο βρίσκονται οι συζητήσεις της Laviρharm με τις πιστώτριες τράπεζες με στόχο την αναχρηματοδότηση του τραπεζικού δανεισμού του ομίλου. Σύμφωνα με τον οικονομικό διευθυντή της εισηγμένης Βασίλη Μπαλούμη:

α) Μπορεί το EURIBOR να έχει αυξηθεί, ωστόσο συζητείται η αναχρηματοδότηση με κάποια μείωση του spread από το τρέχον 4% και με πρόβλεψη για περαιτέρω αποκλιμάκωσή του, στο βαθμό που η Laviρharm θα επιτυγχάνει κάποιους στόχους β) Μετά την ΑΜΚ η Laviρharm δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να θεωρείται ως υπερδανεισμένη, ιδίως αν συνεκτιμηθεί ότι ποσό 11 εκατ. φορά sale and lease back πολύ χαμηλού επιτοκίου, ενώ ένα ποσό 4 εκατ. ευρώ οφείλεται στους βασικούς μετόχους και δεν προβλέπεται να αποπληρωθεί στο ορατό μέλλον.

Τέλος, η διοίκηση της Laviρharm απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, σημείωσε μεταξύ άλλων:

  • Η δυνατότητα διανομής μερίσματος θα εξεταστεί το 2024 (με βάση τα αποτελέσματα της φετινής οικονομικής χρήσης).
  • Η Laviρharm πιστεύει στην υιοθέτηση των κριτηρίων ESG και θεωρεί ως ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο το γεγονός ότι είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Αθήνας.
  • Πρόθεση των βασικών μετόχων είναι να αυξήσουν την αποτίμηση της εταιρείας και θα σκέφτονταν το ενδεχόμενο κάποιου placement στο μέλλον, μόνο αν φανεί ότι η αύξηση του free float θα μπορούσε να ανεβάσει την αποτίμηση της εταιρείας.

Related Posts