Sign In

Άρθρα για την υγεία

Τελευταία Άρθρα

Κενή θέση Λειτουργού Εξωσωματικής Κυκλοφορίας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία (1) κενή θέση Λειτουργού Εξωσωματικής Κυκλοφορίας του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, για το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.
Θα καταρτιστεί πίνακας διοριστέων σύμφωνα με την τελική σειρά κατάταξης. Με βάση τον πίνακα θα γίνει η πλήρωση των θέσεων που δημοσιεύονται, καθώς και των θέσεων που πιθανόν να προκύψουν στο διάστημα δύο (2) χρόνων από την ημερομηνία καταρτισμού του πίνακα.
Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού. Ο ετήσιος μισθός είναι €26.541,66 που θα καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) ισόποσες δόσεις, δώδεκα από αυτές στο τέλος κάθε μήνα και η δέκατη τρίτη δόση αναλογεί στο δέκατο τρίτο μισθό και μισθοδοτική αύξηση κάθε τρία (3) χρόνια όπως θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών
Υγείας. Στον πιο πάνω μισθό προστίθεται και τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

(1) Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην Ελληνική γλώσσα μέσω της ιστοσελίδας του ΟΚΥπΥ στον ακόλουθο σύνδεσμο https://shso.org.cy , μέχρι την Παρασκευή, 21 Απριλίου 2023 και ώρα 14:30. Αιτήσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Για πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στα τηλέφωνα 22212846, 22212847.
(2) Όλες οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτές με ακρίβεια, όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά, δηλαδή, αντίγραφα των απαιτούμενων πιστοποιητικών, εκπαιδευτικών, επαγγελματικών ή άλλων προσόντων που προνοούνται στην ανωτέρω παράγραφο Α, περιλαμβανομένων και βεβαιώσεων απασχόλησης και συστατικών επιστολών από προηγούμενους εργοδότες με αναφορά στον τίτλο της θέσης και τη χρονική περίοδο εργοδότησης καθώς και Κατάσταση Αποδοχών ανά Εργοδότη από την Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής περισσότερων από μία αιτήσεων θα ληφθεί υπόψη η τελευταία αίτηση.

Related Posts