Sign In

Άρθρα για την υγεία

Τελευταία Άρθρα

Θέση Φαρμακοποιού ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μια (1) κενή θέση Φαρμακοποιού για την Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας. Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής. Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α9: €30.413, 31.880, 33.347, 34.814, 36.281, 37.748, 39.215, 40.682, 42.149, Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637. Α12: €44.978, 47.080, 49.182, 51.284, 53.386, 55.488, 57.590, 59.692 (Συνδυασμένες Κλίμακες). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι μισθολογικές αυξήσεις που προβλέπονται από τον νόμο και καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα
με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

(1) Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεδομένου ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ΄ αυτό δυνάμει του άρθρου 37 του περί Ηλεκτρονικής Υγείας Νόμου του 2019, καθόρισε την πιο πάνω θέση ως θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους.
(2) Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου, καλούνται όπως το δηλώσουν στην αίτησή τους. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με βεβαίωση ή/και πιστοποιητικά των θεραπόντων ιατρών του υποψηφίου.
(3) Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο της Αρχής με τίτλο Αίτηση για Διορισμό ή Προαγωγή σε θέσεις Πρώτου Διορισμού ή Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής στην Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα έντυπα αιτήσεων από την ιστοσελίδα της Αρχής ακολουθώντας τον σύνδεσμο www.neha.gov.cy

(4) Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση chair@neha.gov.cy, με την ένδειξη Αίτηση για Διορισμό στη θέση Φαρμακοποιού ΕΑΗΥ, Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου, το αργότερο μέχρι τις 31/03/2023 και ώρα 2:00 μ.μ..
(9) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν περισσότερες πληροφορίες από την Αρχή, στo τηλέφωνο 22605576.

Related Posts