Καλέστε μας! 2182180284
Σύνθετη
Αναζήτηση
  1. Αρχική
  2. Για ποιους λόγους γίνεται η τονομέτρηση;
Για ποιους λόγους γίνεται η τονομέτρηση;

Για ποιους λόγους γίνεται η τονομέτρηση;

  • July 22, 2014
  • 0 Likes
  • 15 Views
  • 0 Comments

altΤονομέτρηση είναι η οφθαλμολογική εξέταση, με την οποία ο οφθαλμίατρος μπορεί να προσδιορίσει την ενδοφθάλμια πίεση, δηλαδή, την πίεση που εξασκεί το  υγρό, το οποίο υπάρχει στο εσωτερικό του ματιού (υδατοειδές υγρό).

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από την αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση;

Η ενδοφθάλμια υπέρταση, αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση γλαυκώματος και τύφλωσης. Η ενδοφθάλμια πίεση μπορεί να αυξηθεί λόγω διαφόρων αιτίων, όπως η μεγάλη ηλικία, ανατομικοί λόγοι, φλεγμονές του ματιού, κληρονομικοί παράγοντες ή σαν παρενέργεια από την χρήση ορισμένων φαρμάκων. Η κατανάλωση καφεΐνης, μπορεί να αυξήσει παροδικά την ενδοφθάλμια πίεση, ενώ η κατανάλωση αλκοόλ, προκαλεί την παροδική πτώση της. Η λήψη γλυκερίνης (διαλυμένης σε χυμό), προκαλεί την ταχεία και παροδική πτώση της ενδοφθάλμιας πίεσης. Αυτό μπορεί να χρησιμεύσει σαν θεραπεία εκτάκτου ανάγκης, σε περιπτώσεις πολύ αυξημένης ενδοφθάλμιας πίεσης, η οποία συνοδεύεται από πολύ έντονο πόνο.

Ποια είναι η σημασία της τονομέτρησης;

Η τονομέτρηση είναι πολύ σημαντική εξέταση, διότι με αυτήν γίνεται αξιολόγηση των ασθενών που μπορεί να εμφανίσουν γλαύκωμα, αλλά και για την παρακολούθηση εκείνων που ήδη πάσχουν από γλαύκωμα.

Πως μετράται η ενδοφθάλμια πίεση και ποιά είναι η φυσιολογική τιμή της;

Η ενδοφθάλμια πίεση, μετράται με ειδικά όργανα, τα τονόμετρα, τα οποία είναι ρυθμισμένα να μετρούν την ενδοφθάλμια πίεση σε χιλιοστά της στήλης υδραργύρου (mmHg). Οι φυσιολογικές τιμές της ενδοφθάλμιας πίεσης, κυμαίνονται μεταξύ 10 έως 20 mmHg, με την μέση τιμή να είναι 15,5mmHg, με διακυμάνσεις περίπου 2,75mmHg.

alt

Ποια είναι η διαδικασία της τονομέτρησης;

Αφού προηγηθεί τοπική αναισθησία του κερατοειδούς με ένα τοπικό αναισθητικό υπό μορφή κολλυρίου, όπως η προξυμετακαΐνη, τοποθετείται το ειδικό τονόμετρο επάνω στην επιφάνεια του κερατοειδούς. Σήμερα, ο πλέον ευρέως χρησιμοποιούμενος τύπος τονομέτρου, είναι το τονόμετρο τύπου Goldmann, το οποίο θεωρείται διεθνώς πρότυπο. Το τονόμετρο αυτό, φέρει στην κεφαλή του ένα κωνικό πρίσμα ,η μία βάση του οποίου τοποθετείται επί του κερατοειδούς. Με τη βοήθεια λεπτών ειδικών οπτικών  συστημάτων ,υπολογίζεται η ενδοφθάλμια πίεση.

Υπάρχουν άλλοι τύποι τονομέτρων;

Ειδικά για τα παιδιά, υπάρχουν τα ειδικά τονόμετρα αέρος, με τα οποία, ο υπολογισμός της ενδοφθάλμιας πίεσης, γίνεται με την βοήθεια ρεύματος αέρος που προσπίπτει απότομα επί του κερατοειδούς.

Ποιες άλλες εξετάσεις μπορεί να συνοδεύουν την τονομέτρηση;

Κατά τα τελευταία χρόνια απεδείχθη ότι, για την μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης, πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψη και το πάχος του κερατοειδούς χιτώνα, αφού εάν ο κερατοειδής είναι λεπτότερος, οι μετρήσεις θα δίνουν μικρότερα αποτελέσματα από τις πραγματικές τιμές, ενώ εάν είναι παχύτερος, θα δίνουν μεγαλύτερες. Σημειωτέον ότι, το πάχος του κερατοειδούς, παρουσιάζει διακυμάνσεις ανάμεσα στα άτομα, όπως επίσης και ανάλογα με την ηλικία και την φυλή.

Επίσης, ορισμένες επεμβάσεις για την διόρθωση διαθλαστικών ανωμαλιών, μπορεί να έχουν σαν αποτέλεσμα να φαίνονται φυσιολογικές οι μετρήσεις της ενδοφθάλμιας πίεσης, ενώ στην πραγματικότητα είναι αυξημένες. Για τον λόγο αυτό, σήμερα έχουν αναπτυχθεί ακόμη ακριβέστερα τονόμετρα, τα οποία επηρεάζονται πολύ λιγότερο από το πάχος του κερατοειδούς, με αποτέλεσμα ακριβέστερες και πιο αξιόπιστες μετρήσεις της ενδοφθάλμιας πίεσης.

Πηγή: Υγείαonline.gr

Επιμέλεια άρθρου υγείας: Συντακτική Ομάδα Υγείαonline