Καλέστε μας! 2182180284
Σύνθετη
Αναζήτηση
  1. Αρχική
  2. Τι είναι η τοπογραφία του κερατοειδούς;
Τι είναι η τοπογραφία του κερατοειδούς;

Τι είναι η τοπογραφία του κερατοειδούς;

  • July 24, 2014
  • 0 Likes
  • 11 Views
  • 0 Comments

altΗ τοπογραφία του κερατοειδούς, είναι μία μη επεμβατική (δηλαδή, δεν χρησιμοποιείται καμία επεμβατική τεχνική επί του κερατοειδούς), με την οποία λαμβάνονται χάρτες της επιφάνειας του κερατοειδούς όπου, ο χρωματισμός του χάρτου, είναι ανάλογος του βαθμού καμπυλότητας της επιφάνειας του κερατοειδούς.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί ο κερατοειδής, υπό φυσιολογικές συνθήκες, είναι υπεύθυνος για το 75% της διαθλαστικής ικανότητας του ματιού. Το σχήμα του δεν είναι απόλυτα κυκλικό, αλλά ελαφρά ελλειψοειδές (η κάθετη διάμετρος του είναι 11,5 χιλ. ενώ η οριζόντια διάμετρος είναι 12 χιλιοστά). Επίσης, υπάρχει διαφορά ως προς τις ακτίνες καμπυλότητας των δύο επιφανειών του: Η πρόσθια ακτίνα καμπυλότητας είναι 7,8 χιλιοστά, ενώ η οπίσθια ακτίνα καμπυλότητας είναι 6,5 χιλιοστά. Επιπλέον, το κεντρικό πάχος του είναι 540 μm, ενώ το περιφερικό πάχος του είναι 700 μm.

Πρακτικά, δεν υπάρχει άνθρωπος του οποίου ο κερατοειδής να ακολουθεί τις ακριβείς αναλογίες, με αποτέλεσμα την εμφάνιση των διαφόρων μορφών αστιγματισμού, περισσότερο ή λιγότερο σοβαρού.

Τι επιτυγχάνεται με την τοπογραφία του κερατοειδούς;

Με την τοπογραφία του κερατοειδούς, απεικονίζεται με χρώματα, η κατανομή της διαθλαστικής ισχύος του κερατοειδούς, σε κάθε σημείο της επιφάνειάς του. Εκεί όπου είναι αυξημένη η διαθλαστική ισχύς (δηλαδή υπάρχει αυξημένη καμπυλότητα), ο τοπογραφικός χάρτης είναι βαθυκόκκινος έως πορτοκαλόχρους, ενώ οι περισσότερο επίπεδες περιοχές, είναι πρασινωπές έως μπλε.

Με τον τρόπο αυτό, μπορεί ο ειδικός να εντοπίσει τυχόν σοβαρές ανωμαλίες της επιφάνειας του κερατοειδούς, να προγραμματίσει πολύ λεπτές επεμβάσεις και να παρακολουθεί την εξέλιξη.

alt

Πως εκτελείται η τοπογραφία του κερατοειδούς;

Η εξέταση γίνεται ξεχωριστά για το κάθε μάτι. Ο εξεταζόμενος κοιτάζει προς ένα θολωτό  πλαίσιο, στο οποίο εμφανίζονται φωτισμένοι συγκεντρικοί δακτύλιοι. Το σχέδιο των δακτυλίων αυτών, εστιάζεται στην πρόσθια επιφάνεια του κερατοειδούς του εξεταζομένου και αντανακλώνται προς τα πίσω, προς το κέντρο του θολωτού πλαισίου, όπου υπάρχει μία ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. Η τοπογραφία του κερατοειδούς, γίνεται εμφανής από το σχήμα που λαμβάνει το αντανακλώμενο σχέδιο. Το όλο σύστημα ελέγχεται από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο οποίος το αναλύει και προσδιορίζει την θέση και το ύψος μερικών δεκάδων χιλιάδων σημείων επί του κερατοειδούς και αποδίδει το ανάλογο χρώμα, σχηματίζοντας έτσι τον τοπογραφικό χάρτη του κερατοειδούς.

Ποιες είναι οι ενδείξεις της τοπογραφίας του κερατοειδούς;

•    Η κατ’ εξοχήν ένδειξη της τοπογραφίας του κερατοειδούς, είναι ο κερατόκωνος, δηλαδή μία πάθηση του κερατοειδούς, που χαρακτηρίζεται από την προοδευτικώς εξελισσόμενη παραμόρφωση της επιφάνειάς του. Δημιουργείται βαθμιαία μία προεξοχή, σε σχήμα κώνου, με αποτέλεσμα μεγάλη παραμόρφωση της όρασης. Συγχρόνως, ο κερατοειδής γίνεται λεπτότερος ,δημιουργούνται μικρές ουλές στην επιφάνειά του και τελικά, μεγάλη θολερότητα. Στην Ελλάδα, η συχνότητα του κερατόκωνου, είναι 1 ανά 2000 άτομα.

•    Στην χειρουργική των διαθλαστικών ανωμαλιών.

•    Φακοί επαφής: Σε εφαρμογή φακών επαφής για εξειδικευμένες παθήσεις, καθώς και για εφαρμογή φακών ειδικής χρήσεως.

Πηγή: Υγείαonline.gr

Επιμέλεια άρθρου υγείας: Συντακτική Ομάδα Υγείαonline