Καλέστε μας! 2182180284
Σύνθετη
Αναζήτηση
  1. Αρχική
  2. Θεραπεία της αποκόλλησης του αμφιβληστροειδούς
Θεραπεία της αποκόλλησης του αμφιβληστροειδούς

Θεραπεία της αποκόλλησης του αμφιβληστροειδούς

  • August 6, 2014
  • 0 Likes
  • 20 Views
  • 0 Comments

altΓιατί η εγχείρηση για καταρράκτη μπορεί να οδηγήσει σε αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς; Η εγχείρηση για καταρράκτη, αυξάνει τον κίνδυνο για αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς, ειδικά εάν η εγχείρηση έχει επιπλοκές που αφορούν το υαλοειδές υγρό.

Ο καταρράκτης, όπως ήδη είναι γνωστό, δημιουργεί μία θολερότητα εντός του φακού. Σήμερα, στην εγχείρηση του καταρράκτη, αντικειμενικός στόχος είναι να παραμείνει στη θέση του όσον το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος από το περίβλημα του φακού. Η πιο συνηθισμένη μέθοδος που χρησιμοποιείται στην χειρουργική του καταρράκτη, ονομάζεται φακογαλακτωματοποίηση και χρησιμοποιεί ένα εργαλείο που εκπέμπει υπερήχους πολύ υψηλής συχνότητας, με το οποίο διασπά και απορροφά το θολό τμήμα του φακού, που περιέχεται μέσα στο περίβλημά του. Στη συνέχεια, τοποθετείται ο νέος ενδοφθάλμιος φακός. Αυτός, μαζί με το ανέπαφο περίβλημα, βοηθούν να παραμείνει στη θέση του το υαλοειδές υγρό.

Οποιαδήποτε μετακίνηση του υαλοειδούς υγρού, μπορεί να προκαλέσει έλξη του αμφιβληστροειδούς, η οποία μπορεί να επιφέρει ρωγμή, που θα αποτελέσει την απαρχή αποκόλλησης του αμφιβληστροειδούς.

Αν και η εγχείρηση για τον καταρράκτη αυξάνει πράγματι την πιθανότητα για αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς, ο κίνδυνος είναι μικρός, λιγότερος από 2% σε διάστημα 20 ετών. Τα οφέλη από την εγχείρηση για τον καταρράκτη, είναι κατά πολύ μεγαλύτερα από τον κίνδυνο για αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς.

Ποιοι άλλοι παράγοντες συνδέονται με αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς;

•    Τραυματισμός από αμβλύ όργανο στο μάτι, όπως κτύπημα από μπαλάκι του τένις, γροθιά, ή διατιτραίνον τραύμα από οξύ αντικείμενο, μπορεί να οδηγήσουν σε αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς.

•    Οικογενειακό ιστορικό αποκόλλησης του αμφιβληστροειδούς, μη τραυματικής αιτιολογίας, φαίνεται ότι δείχνει πως υπάρχει μία κληρονομική τάση για την εμφάνιση αποκόλλησης του αμφιβληστροειδούς.

•    Σε λίγους ασθενείς με αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς στον ένα οφθαλμό, μη τραυματικής αιτιολογίας, εμφανίζεται στη συνέχεια μία αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς στο άλλο μάτι. Κατά συνέπεια, ο ασθενής με αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς, θα πρέπει να παρακολουθεί συστηματικά το υγιή μάτι για τυχόν έναρξη της αποκόλλησης του αμφιβληστροειδούς.

•    Ο διαβήτης μπορεί να οδηγήσει σε ένα τύπο αποκόλλησης του αμφιβληστροειδούς, ο οποίος προκαλείται μόνον λόγω έλξης του αμφιβληστροειδούς και όχι λόγω ρωγμής. Λόγω των μη απολύτως φυσιολογικών αγγείων και του ουλώδους ιστού που υπάρχει στην επιφάνεια του αμφιβληστροειδούς μερικών διαβητικών, ο αμφιβληστροειδής μπορεί να αποκολληθεί από το οπίσθιο μέρος του οφθαλμού. Επί πλέον, μπορεί να αιμορραγήσουν τα αγγεία εντός του υαλοειδούς υγρού. Αυτή η αποκόλληση, μπορεί να αφορά, είτε την περιφέρεια, είτε την κεντρική περιοχή του αμφιβληστροειδούς.

Γιατί είναι άμεσα επιβεβλημένη η αντιμετώπιση της αποκόλλησης του αμφιβληστροειδούς;

Μια ρωγμή ή μία οπή, που οδηγούν σε περιφερική αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς, προκαλεί την απώλεια της περιφερικής όρασης. Σχεδόν όλα τα άτομα που εμφάνισαν αυτή την κατάσταση, θα προχωρήσουν προς πλήρη αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς, με πλήρη απώλεια της όρασης, εάν το πρόβλημα δεν διορθωθεί άμεσα. Είναι πολύ σπάνια η αυτόματη επανασυγκόλληση του αμφιβληστροειδούς.

Επείγει εξαιρετικά η έγκαιρη διάγνωση και αποκατάσταση, αφού η βελτίωση της όρασης είναι πολύ μεγαλύτερη, όταν ο αμφιβληστροειδής επιδιορθώνεται και αποκαθίσταται, πριν επέλθει αποκόλληση της κεντρικής περιοχής του (ωχρά κηλίδα). Η χειρουργική επιδιόρθωση μιας αποκόλλησης του αμφιβληστροειδούς, επιτυγχάνει συνήθως την επανασυγκόλληση του αμφιβληστροειδούς, αν και μπορεί να χρειασθούν περισσότερες από μία επεμβάσεις. Μόλις επανασυγκολληθεί ο αμφιβληστροειδής, η όραση συνήθως βελτιώνεται και στη συνέχεια σταθεροποιείται. Η επιτυχής επανασυγκόλληση του αμφιβληστροειδούς, δεν έχει πάντοτε σαν αποτέλεσμα την φυσιολογική όραση. Η ικανότητα ανάγνωσης μετά από μία επιτυχή χειρουργική επέμβαση, θα εξαρτηθεί από το κατά πόσον έχει αποκολληθεί το κεντρικό τμήμα (ωχρά κηλίδα) του αμφιβληστροειδούς καθώς και το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την αποκόλλησή του.

Ποια είναι η θεραπευτική αντιμετώπιση της αποκόλλησης του αμφιβληστροειδούς;

Η αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς μπορεί να αντιμετωπισθεί με την εφαρμογή ακτινών laser ή κρυοθεραπείας. Με τον τρόπο αυτό, προλαμβάνεται η εξέλιξη προς μία πλήρη αποκόλληση. Πολλοί παράγοντες προσδιορίζουν ποιές ρωγμές ή οπές χρειάζεται να αντιμετωπισθούν. Οι παράγοντες αυτοί, περιλαμβάνουν τον τύπο και την εντόπιση της βλάβης, το κατά πόσον υπάρχει αιμορραγία ή έλξη του αμφιβληστροειδούς, καθώς και η παρουσία οιουδήποτε από τους παράγοντες κινδύνου που αναφέρθηκαν προηγουμένως.

Τρεις είναι οι τύποι των χειρουργικών επεμβάσεων για την αντιμετώπιση της αποκόλλησης του αμφιβληστροειδούς:

Το μόσχευμα σιλικόνης, με την οποία τοποθετείται εξωτερικώς (στο τοίχωμα του οφθαλμού), ένα μικρό τεμάχιο σιλικόνης, με το οποίο αντισταθμίζεται η έλξη που μετακινεί τον αμφιβληστροειδή από την φυσιολογική του θέση, η πνευματική ρετινοπηξία (πνεύμα=αέρας, retina=αμφιβληστροειδής), κατά την οποία εισάγεται μία ελάχιστη ποσότητα αερίου, το οποίο απωθεί την ρωγμή προς τα έξω και η υαλοειδεκτομή, κατά την οποία αφαιρείται το υαλοειδές υγρό και αντικαθίσταται από αέριο.

alt

Ποιες μπορεί να είναι οι επιπλοκές μετά από μια χειρουργική επέμβαση για αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς;

Μετά από μία χειρουργική επέμβαση για αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς, μπορεί να υπάρχει συνήθως ελαφρά αδιαθεσία, ερυθρότητα και κνησμός στο μάτι, τα οποία μπορεί να διαρκέσουν για λίγο χρόνο μετά την επέμβαση. Μια ελαφρά θόλωση στην όραση, που μπορεί να διαρκέσει μερικούς μήνες. Μπορεί να χρειασθούν νέα γυαλιά, γιατί το μόσχευμα σιλικόνης μεταβάλλει το σχήμα του οφθαλμού. Το μόσχευμα σιλικόνης, μπορεί επίσης να προκαλέσει διπλωπία, επιδρώντας σε κάποιον από τους μύες που ελέγχουν την κίνηση του ματιού. Άλλες πιθανές επιπλοκές, μπορεί να είναι το γλαύκωμα, μικροαιμορραγίες, καταρράκτης ή βλεφαρόπτωση. Επιπλέον, μπορεί να συμβεί λοίμωξη γύρω από το μόσχευμα σιλικόνης, ή ακόμη χειρότερα, εντός του οφθαλμού (ενδοφθαλμίτιδα). Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστεί αφαίρεση του μοσχεύματος.  

Ποια είναι τα αποτελέσματα της χειρουργικής επέμβασης για την αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς;

Η χειρουργική διόρθωση των αποκολλήσεων του αμφιβληστροειδούς, είναι επιτυχής στο 80% περίπου των ασθενών που υποβάλλονται σε μία επέμβαση και στο 90% εκείνων που υποβάλλονται σε πρόσθετη επέμβαση. Όμως, μπορεί να περάσουν μερικοί μήνες πριν επανέλθει η όραση στο τελικό της επίπεδο. Το τελικό αποτέλεσμα, εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Για παράδειγμα, εάν έχει αποκολληθεί η ωχρά κηλίδα, σπανίως μόνον επανέρχεται η κεντρική όραση. Ακόμα κι αν δεν έχει αποκολληθεί η ωχρά κηλίδα, πάλι μπορεί να χαθεί ένα μέρος της όρασης, αν και το περισσότερο θα επανέλθει.

Νέες ρωγμές, σχισίματα και οπές μπορεί να δημιουργηθούν, που μπορεί να οδηγήσουν σε νέες αποκολλήσεις του αμφιβληστροειδούς. Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι, ακόμη και με την προληπτική αγωγή, ποσοστό 5% έως 14% των ασθενών, μπορεί να εμφανίσουν νέες ρωγμές στον αμφιβληστροειδή, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς. Γενικώς όμως, η χειρουργική διόρθωση της αποκόλλησης του αμφιβληστροειδούς, έχει εμφανίσει τεράστια εξέλιξη κατά τα τελευταία 20 χρόνια, προσφέροντας χρήσιμη όραση σε πολλές χιλιάδες άτομα.

Πηγή: Υγείαonline.gr

Επιμέλεια άρθρου υγείας: Συντακτική Ομάδα Υγείαonline