Καλέστε μας! 2182180284
Σύνθετη
Αναζήτηση
  1. Αρχική
  2. Τι είναι οι ηπατικές τρανσαμινάσες;
Τι είναι οι ηπατικές τρανσαμινάσες;

Τι είναι οι ηπατικές τρανσαμινάσες;

  • April 11, 2014
  • 0 Likes
  • 63 Views
  • 0 Comments

altΟι εξετάσεις αίματος για τον έλεγχο πιθανής βλάβης ή τραυματισμού του ήπατος, είναι από τις συχνότερες εξετάσεις αίματος. Ανάμεσα στα πιο ευαίσθητα και ευρύτερα χρησιμοποιούμενα τεστ, είναι ο έλεγχος των ενζύμων που ονομάζονται αμινοτρανσφεράσες ή τρανσαμινάσες.

Περιλαμβάνουν την ασπαρτική αμινοτρανσφεράση (AST ή SGOT) και την αμινοτρανσφεράση της αλανίνης (ALT ή SGTP). Τα ένζυμα αυτά, υπό φυσιολογικές συνθήκες, περιέχονται εντός των ηπατικών κυττάρων και σε μικρότερο βαθμό, εντός των μυϊκών κυττάρων. Εάν το ήπαρ υποστεί τραυματισμό ή καταστραφεί, τα ένζυμα αυτά κυκλοφορούν πλέον ελεύθερα εντός του αίματος, αυξάνοντας τα επίπεδα των AST και ALT, σηματοδοτώντας έτσι την ύπαρξη ηπατικής νόσου.

Εκτός από την AST και ALT, υπάρχουν και μερικά ακόμη ένζυμα που έχουν σχέση με την λειτουργία του ήπατος. Μερικά απ’ αυτά είναι η αλκαλική φωσφατάση, η 5΄ νουκλεοτιδάση και η γάμμα-γλουταμύλο-τρανσπεπτιδάση (GGT). Όμως, επαναλαμβάνουμε, τα συχνότερα και κυριότερα ηπατικά ένζυμα, είναι η AST ή SGOT και η ALT ή SGTP.

Τι είναι οι αμινοτρανφεράσες ή τρανσαμινάσες; (AST ή SGOT και ALT ή SGTP);

Είναι ένζυμα, δηλαδή χημικές οργανικές ενώσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται από το ήπαρ για να πραγματοποιούνται συγκεκριμένες χημικές αντιδράσεις εντός αυτού. Η AST, είναι επίσης γνωστή και με το όνομα γλουταμική οξαλοξεική τρανσαμινάση του ορού (SGOT),ενώ η ALT είναι γνωστή και με το όνομα γλουταμική πυροσταφυλική τρανσαμινάση του ορού (SGTP).

Που βρίσκονται οι αμινοτρανσφεράσες ή τρανσαμινάσες;

Η  AST (SGOT), υπό κανονικές συνθήκες, ευρίσκεται σε πολλούς ιστούς, περιλαμβανομένου του ήπατος, της καρδιάς, των μυών, των νεφρών και του εγκεφάλου. Όταν κάποιο απ’ αυτά τα όργανα υποστεί μία βλάβη, απελευθερώνονται από τα καταστραμμένα κύτταρα του οργάνου και κυκλοφορούν ελεύθερα εντός του ορού του αίματος. Η AST είναι αυξημένη στον ορό του αίματος, σε περιπτώσεις καρδιακών παθήσεων (εμφραγμάτων) ή μυϊκών τραυματισμών.

Συνεπώς, η παρουσία της δεν αποτελεί απόλυτα ειδικό δείκτη ηπατικής βλάβης, αφού η αύξησή της μπορεί να εμφανισθεί σαν αποτέλεσμα βλάβης και άλλων ιστών.

Αντιθέτως, η ALT (SGTP), ευρίσκεται, υπό φυσιολογικές συνθήκες, κυρίως στο ήπαρ. Δεν λέγουμε αποκλειστικά στο ήπαρ, αλλά ότι εκεί είναι κυρίως συγκεντρωμένη. Σε περίπτωση ηπατικής βλάβης, απελευθερώνεται στο αίμα. Αποτελεί συνεπώς, έναν πολύ καλύτερο δείκτη της ηπατικής λειτουργίας.

Ποια είναι τα φυσιολογικά επίπεδα των AST και ALT;

•    Το φυσιολογικό εύρος τιμών της AST (SGOT), είναι περίπου 5 έως 40 μονάδες ανά λίτρο ορού (το υγρό τμήμα του αίματος)

•    Το φυσιολογικό εύρος τιμών της ALT (SGTP), είναι περίπου 7 έως 56 μονάδες ανά λίτρο ορού αίματος.

Το εύρος των τιμών αυτών, μπορεί να διαφέρει ελαφρά, ανάλογα με την τεχνική και τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται από τα διάφορα εργαστήρια σε όλο τον κόσμο. Όμως, το κάθε εργαστήριο παρέχει συνήθως τις δικές του τιμές αναφοράς, οι οποίες και αναγράφονται στο έντυπο της απάντησης του εργαστηρίου.

Τι σημαίνουν οι αυξημένες τιμές των AST και ALT;

Θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα, ότι κάθε τιμή αυτών των ενζύμων, η οποία είναι μεγαλύτερη της φυσιολογικής, ΔΕΝ θα πρέπει αυτομάτως να θεωρείται ότι ισοδυναμεί με ηπατική νόσο. Μπορεί να υπάρχουν προβλήματα στο ήπαρ, αλλά μπορεί και να μην υπάρχουν. Για παράδειγμα μια αύξηση μπορεί να υποδηλώνει μυϊκή βλάβη. Η ερμηνεία των αυξημένων AST και ALT, θα πρέπει να γίνεται από πεπειραμένο κλινικό γιατρό και θα στηρίζεται στην συνολική κλινική εκτίμηση του ατόμου.

alt

Επιπλέον, τα ακριβή επίπεδα αυτών των ηπατικών τεστ, δεν συσχετίζονται απόλυτα με την έκταση των προβλημάτων που μπορεί να υπάρχουν στο ήπαρ ή με την πρόγνωση της πιθανής νόσου. Έτσι, τα ακριβή επίπεδα της AST (SGOT) και  ALT (SGPT), δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν τον βαθμό της βλάβης του ήπατος, ή να προβλέψουν την μελλοντική εξέλιξη της ηπατικής λειτουργίας.

Για παράδειγμα, τα άτομα που πάσχουν από οξεία ιογενή ηπατίτιδα Α, μπορεί να εμφανίσουν πολύ υψηλές τιμές AST και  ALT (καμιά φορά και χιλιάδες μονάδες) όμως, τα περισσότερα άτομα που πάσχουν από οξεία ιογενή ηπατίτιδα Α, ιώνται πλήρως, χωρίς κανένα απολύτως υπόλειμμα στο ήπαρ. Αντίθετα, τα άτομα που πάσχουν από χρόνια λοίμωξη ηπατίτιδας C, εμφανίζουν μόνον μία μικρή αύξηση των τιμών AST και ALT, ενώ παρουσιάζουν σημαντική και ουσιαστική βλάβη στο ήπαρ, ακόμη και κίρρωση του ήπατος λόγω της χρόνιας φλεγμονής του ήπατος.

Μήπως τα επίπεδα των AST και ALT, υποδηλώνουν την κατάσταση της λειτουργίας του ήπατος;

Είναι σημαντικό να τονιστεί, ότι τα επίπεδα των AST και ALT, ΔΕΝ υποδηλώνουν την κατάσταση της ηπατικής λειτουργίας, μολονότι στην ιατρική κοινότητα και στα ιατρικά περιοδικά, συχνά και λανθασμένα, αναφέρονται σαν τεστ της λειτουργίας του ήπατος, ή ότι τα τεστ της AST ή της ALT, χρησιμοποιούνται μόνον για να εντοπίσουν μία φλεγμονή ή βλάβη στο ήπαρ, λόγω οποιασδήποτε αιτίας. Ακόμη και σε καταστάσεις, όπου οι AST και ALT είναι πολύ αυξημένες, το ήπαρ μπορεί να λειτουργεί ακόμη σωστά.

Πηγή: Υγείαonline.gr

Επιμέλεια άρθρου υγείας: Συντακτική Ομάδα Υγείαonline

  • Μοιραστείτε: