Καλέστε μας! 2182180284
Σύνθετη
Αναζήτηση
  1. Αρχική
  2. Το γενικό συμπέρασμα της οπτομετρίας
Το γενικό συμπέρασμα της οπτομετρίας

Το γενικό συμπέρασμα της οπτομετρίας

  • July 10, 2014
  • 0 Likes
  • 13 Views
  • 0 Comments

altΗ οπτομετρία έχει μία μεγάλη ιστορία, στην φροντίδα των ατόμων με μαθησιακά προβλήματα. Ασθενείς, δάσκαλοι και θεραπευτές, επιζητούν συχνά κάποια διαγνωστική αξιολόγηση, ώστε να προσδιορίσουν κατά πόσον ένα πρόβλημα όρασης, θα μπορούσε να είναι ένας παράγοντας που να συμβάλλει στη δημιουργία μαθησιακών προβλημάτων.

Διάφορες στρατηγικές παρέμβασης, που έχουν αναπτυχθεί από την οπτομετρία, έχουν ενσωματωθεί πλέον στις συμβατικές θεραπευτικές προσεγγίσεις, που αφορούν αυτά τα άτομα.

Με τον τρόπο αυτό, οι ειδικοί οπτομέτρες, λειτουργούν πλέον σαν μέλη μιας ομάδας, που στελεχώνεται από επιστήμονες πολλών ειδικοτήτων, τόσο του τομέα της υγείας, όσο και του τομέα της ειδικής εκπαίδευσης και η οποία μπορεί να αντιμετωπίσει με απόλυτα επιστημονικό τρόπο τα προβλήματα των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες.

Οι κατευθυντήριες γραμμές, που αφορούν τα μέτρα για την φροντίδα των ασθενών με μαθησιακές δυσκολίες, λόγω προβλημάτων όρασης, περιγράφουν τις κατάλληλες μεθόδους αξιολόγησης, όπως και τις στρατηγικές που θα πρέπει να ακολουθηθούν ,ώστε να μειωθεί ή επίπτωση των προβλημάτων όρασης, στην διαδικασία της μάθησης. Περιλαμβάνει συστάσεις για έγκαιρη διάγνωση, παρέμβαση και εφόσον είναι αναγκαίο, παραπομπή σε άλλον ειδικό, για εξέταση ή/και θεραπεία.

alt

Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές, βοηθούν τους ειδικούς οπτομέτρες, στο να επιτύχουν τους ακόλουθους στόχους:

•    Έγκαιρη διάγνωση των προβλημάτων όρασης, που σχετίζονται με μαθησιακές δυσκολίες.

•    Βελτίωση της ποιότητας της φροντίδας που παρέχεται στους ασθενείς με προβλήματα όρασης, που σχετίζονται με μαθησιακές δυσκολίες.

•    Επιλογή των κατάλληλων μεθόδων, τεχνικών και στρατηγικής, για την αξιολόγηση προβλημάτων όρασης, που σχετίζονται με μαθησιακές δυσκολίες

•    Ελαχιστοποίηση των ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων από τα προβλήματα της όρασης επί της διαδικασίας της μάθησης και βελτίωση της ποιότητας της ζωής

•    Πληροφόρηση και εκπαίδευση άλλων επαγγελματιών του τομέα της υγείας, των γονέων, των διδασκάλων και του εκπαιδευτικού συστήματος, σχετικά με την φύση των προβλημάτων όρασης, που σχετίζονται με μαθησιακές δυσκολίες, καθώς και για τις θεραπευτικές τεχνικές που είναι διαθέσιμες για την αντιμετώπισή τους.

Τα προβλήματα όρασης που σχετίζονται με μαθησιακές δυσκολίες, μπορεί να οφείλονται σε διαταραχή που εντοπίζεται είτε στο σκέλος της φυσιολογικής όρασης, είτε στο σκέλος της επεξεργασίας της οπτικής πληροφορίας. Η φυσιολογική όραση, απαρτίζεται από την οπτική οξύτητα, την προσαρμογή, την σύγκλιση και την οφθαλμοκινητικότητα. Η επεξεργασία της οπτικής πληροφορίας, απαιτεί την συμμετοχή ανωτέρων εγκεφαλικών λειτουργιών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται, οι μη κινητικές πλευρές της οπτικής αντίληψης και κατανόησης, καθώς και η αρμονική συνεργασία των μηχανισμών της όρασης, με το κινητικό σύστημα, το σύστημα της ακοής, τον λόγο και το σύστημα προσοχής και εγρήγορσης.

alt

Στην οπτομετρική πράξη, συναντώνται πολλές μορφές μαθησιακών προβλημάτων. Με τον όρο «μαθησιακή αναπηρία», καθορίζεται κάθε διαταραχή μιας ή περισσοτέρων βασικών ψυχολογικών διαδικασιών, που συμμετέχουν στην κατανόηση ή στην χρήση της προφορικής ή γραπτής γλώσσας, που μπορεί να εκδηλώνεται σαν μία ατελής ικανότητα για σκέψη, προσοχή, ομιλία, ανάγνωση, γραφή, ή εκτέλεση μαθηματικών υπολογισμών.

Οι μαθησιακές αναπηρίες, αποτελούν μία ετερογενή ομάδα διαταραχών, που έχουν ως αποτέλεσμα, σημαντικές δυσκολίες για ακαδημαϊκή εξέλιξη.

Τα προβλήματα όρασης που σχετίζονται με μαθησιακές δυσκολίες, αποτελούν τις εκδηλώσεις διαταραχών και ατελειών, τόσο του σκέλους της οπτικής ικανότητας και αποτελεσματικής όρασης, όσο και του σκέλους επεξεργασίας της οπτικής πληροφορίας. Στα προβλήματα της οπτικής ικανότητας και  αποτελεσματικής όρασης, περιλαμβάνονται τα διάφορα διαθλαστικά προβλήματα, η δυσλειτουργία των συστημάτων ελέγχου προσαρμογής και σύγκλισης, όπως και η αλληλεπίδραση αυτών των συστημάτων και  η οφθαλμοκινητικότητα. Στα προβλήματα επεξεργασίας της οπτικής πληροφορίας, περιλαμβάνονται ατέλειες ή καθυστερήσεις στον οπτικό προσανατολισμό στο χώρο, την οπτική ανάλυση καθώς και ικανότητες οπτικής ολοκληρωμένης αντίληψης.    

Πηγή: Υγείαonline.gr

Επιμέλεια άρθρου υγείας: Συντακτική Ομάδα Υγείαonline