Καλέστε μας! 2182180284
Σύνθετη
Αναζήτηση
  1. Αρχική
  2. Η διάγνωση των ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής
Η διάγνωση των ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής

Η διάγνωση των ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής

  • May 12, 2014
  • 0 Likes
  • 19 Views
  • 0 Comments

altΑπό την προσεκτική κλινική εξέταση, ο γιατρός μπορεί να ψηλαφήσει μία παλλόμενη μάζα στην περιοχή της κοιλίας, κοντά στην περιοχή του κέντρου. Στα πολύ παχύσαρκα άτομα, αυτό ίσως να είναι δύσκολο, ενώ στα λεπτόσωμα άτομα, η αορτή μπορεί συχνά να φανεί, καθώς πάλλει κάτω από το δέρμα.

Η ακρόαση με στηθοσκόπιο, μπορεί να βοηθήσει τον γιατρό στη διάγνωση.

Ποιες εργαστηριακές εξετάσεις μπορεί να βοηθήσουν στη  διάγνωση;

Στο 90% των περιπτώσεων, οι απλές ακτινογραφίες κοιλίας, εμφανίζουν τις εναποθέσεις ασβεστίου, που υπάρχουν στα τοιχώματα του ανευρύσματος. Όμως, οι απλές ακτινογραφίες, συνήθως δεν μπορούν να προσδιορίσουν το μέγεθος και την έκταση του ανευρύσματος. Το υπερηχογράφημα έχει ακρίβεια περίπου 98% στην εκτίμηση του μεγέθους του ανευρύσματος, είναι ασφαλές και μη επεμβατικό. Τέλος, η Αξονική και Μαγνητική τομογραφία κοιλίας, σε συνδυασμό με Αρτηριογραφία, παρουσιάζουν εξαιρετική ακρίβεια, για τον προσδιορισμό του μεγέθους, της έκτασης και του ακριβούς εντοπισμού του ανευρύσματος.

Ποια είναι η φυσική ιστορία των ανευρυσμάτων της κοιλιακής αορτής;

Τα ανευρύσματα της κοιλιακής αορτής, επεκτείνονται βαθμιαία, με την πάροδο του χρόνου. Όσο μεγαλύτερο το ανεύρυσμα, τόσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος ρήξης και θανάτου.

Οι κατευθυντήριες γραμμές, για τη σωστή παρακολούθηση ενός ανευρύσματος, είναι οι ακόλουθες:

•    Η φυσιολογική αορτή έχει διάμετρο, στους μεν άνδρες 1,7 εκατοστά, στις δε γυναίκες 1,5 εκατοστά.

•    Ανευρύσματα τα οποία ανακαλύπτονται τυχαίως, τα οποία είναι μικρότερα των 3 εκατοστών, δεν χρειάζονται παρακολούθηση.

•    Ανευρύσματα  διαμέτρου από 3 έως 4 εκατοστά, θα πρέπει να παρακολουθούνται με υπερηχογράφημα κάθε χρόνο.

•    Ανευρύσματα διαμέτρου από 4 έως 4,5 εκατοστά, θα πρέπει να παρακολουθούνται με υπερηχογράφημα κάθε 6 μήνες.

•    Ανευρύσματα μεγέθους μεγαλύτερου των 4,5 εκατοστών, θα πρέπει να παραπέμπονται σε ειδικό αγγειοχειρουργό, για πιθανή χειρουργική επέμβαση.

alt

Ποιες είναι οι επιπλοκές του ανευρύσματος της κοιλιακής αορτής;

Ένα ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής, μπορεί να αρχίσει να παρουσιάζει βαθμιαία ρήξη, με αποτέλεσμα έντονο κοιλιακό πόνο. Όταν ο πόνος εντοπίζεται στη ράχη ή στις πλευρές, μπορεί να τεθεί λανθασμένη διάγνωση κωλικού νεφρών. Εάν αποτύχει η διάγνωση ή ο ασθενής δεν διακομισθεί έγκαιρα σε νοσοκομείο, το ανεύρυσμα μπορεί να υποστεί πλήρη ρήξη, με καταστροφικό αποτέλεσμα.

Επειδή τα ανευρύσματα χαρακτηρίζονται από την παρουσία αρτηριοσκλήρυνσης, σχηματισμού πλακών και θρόμβων, αυτά τα στοιχεία μπορεί να προκαλέσουν απομακρυσμένες εμβολές, σε άλλα όργανα του οργανισμού.

Πως επιδιορθώνονται τα ανευρύσματα της κοιλιακής αορτής;

Κάθε ασθενής, αποτελεί διαφορετική περίπτωση και η απόφαση τρόπου επιδιόρθωσης, εξαρτάται από το μέγεθος του ανευρύσματος, την ηλικία του ασθενούς, την γενική κατάσταση του αρρώστου καθώς και από τον προσδόκιμο χρόνο ζωής του.
 
Ο πρώτος τρόπος, είναι η παραδοσιακή χειρουργική προσέγγιση. Γίνεται μία μεγάλη τομή στην κοιλία, εντοπίζεται το ανεύρυσμα, το οποίο αφαιρείται. Το τμήμα της αορτής που αφαιρείται, αντικαθίσταται με συνθετικό μόσχευμα.

Η δεύτερη προσέγγιση, είναι η τοποθέτηση ενός ενδοαγγειακού μοσχεύματος. Εισάγεται ένας καθετήρας που προωθείται μέσω της μηριαίας αρτηρίας μέχρι το ανεύρυσμα. Εκεί, τοποθετείται το μόσχευμα, με τέτοιο τρόπο, ώστε να εμποδίζει την περαιτέρω επέκταση του ανευρύσματος.

Η θεραπευτική προσέγγιση που θα ακολουθηθεί, θα πρέπει να προσαρμόζεται με την κατάσταση και τις ανάγκες του κάθε συγκεκριμένου ασθενούς και εξαρτάται απόλυτα από την θέση, το μέγεθος και το σχήμα του ανευρύσματος.

Πηγή: Υγείαonline.gr

Επιμέλεια άρθρου υγείας: Συντακτική Ομάδα Υγείαonline