Έλεγχοι σε e-shops και καταστήματα για υψηλές ανατιμήσεις σε μάσκες

Έλεγχος πραγματοποιείται από τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) και άλλες ελεγκτικές μονάδες, σε περισσότερα από 16 e-shops και

Read More