Έρευνα επιβεβαιώνει τη σχέση μεταξύ της νόσου Covid19 και του 5G!!!

5G & Covid-19 Πολλές φορές έχει κατηγορηθεί το 5G ως ύποπτο για συμπτώματα Covid19, κυριώς επειδή συνέπεσε μαζί με την

Read More