Οι άνδρες χάνουν το ανδρικό χρωμόσωμα Υ και μαζί την καρδιά τους | In.gr

Δεν είναι μόνο τα μαλλιά και η μυϊκή μάζα που χάνονται καθώς ο άνδρας γερνά –μαζί αρχίζει να χάνεται και

Read More