Ψυχική Υγεία: Νέες δομές με την εξασφάλιση 50 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης

Ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία του Ψυχιατρικού Τμήματος του Νοσοκομείου «ο Ευαγγελισμός» και τη διασύνδεσή του με εξωνοσοκομειακές δομές ψυχικής

Read More