Προσοχή στη χρήση των Big Data για την υγεία

To 1% των ασθενών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απορροφά το 33% των δαπανών για την υγεία. Το 75% αυτών των ασθενών

Read More