Έρευνα: Πώς ο θόρυβος από τους δρόμους επηρεάζει τις γνωστικές επιδόσεις των μαθητών

Τα παιδιά που φοιτούν σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με περισσότερο θόρυβο λόγω της κυκλοφορίας οχημάτων στον δρόμο εμφανίζουν πιο αργή

Read More