Ιατρεία: Ψηφιακός μετασχηματισμός με χρηματοδότηση της ΕΕ

Στη δράση του ψηφιακού μετασχηματισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με

Read More