Επενδυτικές πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση των ιαματικών πηγών και κέντρων θαλασσοθεραπείας

Σε επενδυτικές πρωτοβουλίες, ενισχύοντας το ενδιαφέρον της για την αξιοποίηση των ιαματικών πηγών και κέντρων θαλασσοθεραπείας, στοχεύει στο άμεσο διάστημα

Read More