Πρόγραμμα διαδικτύωσης υπηρεσιών Υγείας για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των προβλημάτων των ασθενών με ΣΚΠ εκπονεί η ΕΛΛΑΝΑ

Τη διαδικτύωση των υπηρεσιών Υγείας για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν άτομα με Πολλαπλή Σκλήρυνση ( Σκλήρυνση κατά

Read More