Καλέστε μας! 2182180284
Σύνθετη
Αναζήτηση
  1. Αρχική
  2. Ποια τα συμπτώματα για το μη Hodgkin’s λέμφωμα;
Ποια τα συμπτώματα για το μη Hodgkin’s λέμφωμα;

Ποια τα συμπτώματα για το μη Hodgkin’s λέμφωμα;

  • June 16, 2014
  • 0 Likes
  • 24 Views
  • 0 Comments

altΣτα γενικά συμπτώματα και σημεία του μη Hodgkin’s (Χόντζκινς) λεμφώματος (Non Hodgkin’s lymphoma/NHL) περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

•    Διογκωμένοι, χωρίς πόνο, λεμφαδένες στην περιοχή του λαιμού, της μασχάλης ή των βουβώνων
•    Ανεξήγητη απώλεια βάρους
•    Πυρετός
•    Νυκτερινοί ιδρώτες
•    Βήχας, δυσκολία στην αναπνοή, ή πόνος στο στήθος
•    Αίσθημα αδυναμίας και κόπωσης
•    Κοιλιακοί πόνοι ή αίσθημα πληρότητας της κοιλίας («φούσκωμα»), ή διόγκωση της κοιλίας
•    Κνησμός (φαγούρα) του δέρματος

Πως γίνεται η ταξινόμηση των διαφόρων μορφών και τύπων του μη Hodgkin’s λεμφώματος;

Το μη Hodgkin’s λέμφωμα ταξινομείται κατά πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Υπάρχουν διάφορα συστήματα ταξινόμησης, στα οποία περιλαμβάνεται και το Αναθεωρημένο Ευρωπο-Αμερικανικό Σύστημα Ταξινόμησης των Λεμφωμάτων, το οποίο αποτελεί και την βάση Ταξινόμησης της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Η ταξινόμηση χρησιμοποιεί σαν βάση τους διάφορους τύπους κυττάρων ,καθώς και τον προσδιορισμό άλλων χαρακτηριστικών. Σαν βάση, χρησιμοποιούνται τρείς μεγάλες ομάδες: Τα Β-κύτταρα, τα Τ-κύτταρα και τούς όγκους φυσικών κυττάρων φονέων.

Σήμερα χρησιμοποιούνται και νεώτερες τεχνικές, όπως είναι η ανοσο-φαινοτυπική, η οποία είναι ένας τρόπος μελέτης των πρωτεϊνών που υπάρχουν στην επιφάνεια ενός κυττάρου και με τον τρόπο αυτό να εντοπίζονται οι ακριβείς τύποι των Β ή Τ κυττάρων που συμμετέχουν. Με τον τρόπο αυτό, καθίσταται ακριβέστερη η διάγνωση και η ταξινόμηση των λεμφωμάτων. Η τεχνική αυτή, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην περίπτωση λεμφωμάτων Β-κυττάρων.

Επιπλέον, ο έλεγχος του DNA από τα κύτταρα του λεμφώματος, χρησιμοποιείται για την ανίχνευση γονιδιακών ανωμαλιών. Με τον τρόπο αυτό, γίνεται καλύτερα ο προσδιορισμός της πρόγνωσης της νόσου, αλλά και της ανταπόκρισης στην θεραπεία.

alt

Πως γίνεται ο προσδιορισμός του σταδίου εξέλιξης της νόσου;

Ο προσδιορισμός του σταδίου εξέλιξης της νόσου (σταδιοποίηση), γίνεται με βάση τον βαθμό εξάπλωσης της νόσου, τα όργανα που έχουν προσβληθεί, καθώς και τα συμπτώματα του αρρώστου.

•    Στάδιο Ι: Τα παθολογικά κύτταρα εντοπίζονται μόνο σε μία περιοχή λεμφαδένων (πχ, μασχάλη). Ή, εάν τα παθολογικά κύτταρα δεν ευρίσκονται σε λεμφαδένες, ευρίσκονται μόνον σε ένα τμήμα ενός ιστού ή ενός οργάνου(μόνον στον πνεύμονα, αλλά όχι στο ήπαρ ή τον μυελό των οστών).

•    Στάδιο ΙΙ: Τα κύτταρα του λεμφώματος, ανευρίσκονται τουλάχιστον σε δύο περιοχές λεμφαδένων της ίδιας πλευράς του σώματος, ή μόνον πάνω ή κάτω του διαφράγματος. Ή τα κύτταρα ευρίσκονται σε ένα όργανο και οι λεμφαδένες που έχουν προσβληθεί, ευρίσκονται κοντά σ’ αυτό το όργανο.

•    Στάδιο ΙΙΙ: Το λέμφωμα ευρίσκεται σε λεμφαδένες πάνω και κάτω από το διάφραγμα. Μπορεί και να έχει εξαπλωθεί σε ένα όργανο που ευρίσκεται κοντά σ’ αυτή την ομάδα λεμφαδένων.

•    Στάδιο ΙV: Τα κύτταρα του λεμφώματος, εντοπίζονται σε διάφορα μέρη, ενός ή περισσοτέρων οργάνων ή ιστών.

•    Α: Καθόλου συμπτώματα (Ούτε απώλεια βάρους, ούτε πυρετού ή νυκτερινών ιδρώτων).
•    Β: Παρουσία οποιουδήποτε από τα ακόλουθα συμπτώματα: απώλεια βάρους (10% ή περισσότερο τους τελευταίους έξι μήνες), πυρετός (μεγαλύτερος από 38,3 C), νυκτερινοί ιδρώτες ή έντονος κνησμός του δέρματος.

Ποια είναι η θεραπευτική αγωγή του μη Hodgkin’s λεμφώματος;

Η θεραπευτική αγωγή του μη Hodgkin’s λεμφώματος, εξαρτάται κυρίως από τα ακόλουθα:

•    Τον τύπο του μη Hodgkin’s λεμφώματος
•    Το στάδιο της νόσου
•    Τον ρυθμό εξάπλωσης της νόσου
•    Την ηλικία του αρρώστου
•    Το κατά πόσον ο ασθενής εμφανίζει συμπτώματα της νόσου
•    Το κατά πόσον ο ασθενής, έχει άλλα προβλήματα υγείας

Η θεραπευτική αγωγή που μπορεί να εφαρμοσθεί, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, αποτελείται από:

•    Ακτινοθεραπεία
•    Μεταμόσχευση βλαστικών κυττάρων
•    Βιολογικά φάρμακα, συνήθως μονοκλωνικά αντισώματα
•    Ραδιο-ανοσοθεραπεία: Χορήγηση μονοκλωνικών αντισωμάτων, που μεταφέρουν ραδιενεργό υλικό, απ’ ευθείας στα καρκινικά κύτταρα

Ποια είναι η πρόγνωση και το ποσοστό επιβίωσης των ασθενών με μη Hodgkin’s λέμφωμα;

Η πρόγνωση του μη Hodgkin’s λεμφώματος μπορεί να είναι καλή, όμως εξαρτάται από τον τύπο του λεμφώματος, το στάδιο της νόσου και την ανταπόκριση στην θεραπεία. Στον ακόλουθο πίνακα, παρουσιάζεται το ποσοστό της πενταετούς επιβίωσης, σε συνάρτηση με το στάδιο της νόσου κατά τον χρόνο διάγνωσης.

Ποσοστό πενταετούς επιβίωσης ασθενών με μη Hodgkin’s λέμφωμα

Στάδιο της νόσου Ποσοστό 5ετους επιβίωσης  ασθενών (%)
Εντοπισμένο (περιορισμένο στην αρχική θέση) 81,1%
Εξαπλωμένο και στους λεμφαδένες της περιοχής 70,5%
Με απομακρυσμένες μεταστάσεις 58,5%
Αγνώστου σταδίου 64,1%

Πηγή: Υγείαonline.gr

Επιμέλεια άρθρου υγείας: Συντακτική Ομάδα Υγείαonline