Καλέστε μας! 2182180284
Σύνθετη
Αναζήτηση
  1. Αρχική
  2. Ιερά Σύνοδος: Οι ανεμβολίαστοι να πηγαίνουν στους ναούς μετά από test
Ιερά Σύνοδος: Οι ανεμβολίαστοι να πηγαίνουν στους ναούς μετά από test

Ιερά Σύνοδος: Οι ανεμβολίαστοι να πηγαίνουν στους ναούς μετά από test

  • November 8, 2021
  • 0 Likes
  • 35 Views
  • 0 Comments

Μέσω εγκυκλίου που εξέδωσε η Ιερά Σύνοδος ζητά από όλους τους πιστούς και τον κλήρο να τηρούν επακριβώς όλα τα μέτρα προστασίας και καλεί τους πιστούς που δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμα να προσέρχονται στους ιερούς ναούς μετά από διαγνωστικό τεστ, ήτοι rapid ή pcr.

Επίσης, προτρέπει τους πολίτες να εμβολιαστούν και σημειώνει την υποχρέωση των ιερέων, ψαλτών, νεωκόρων κ.λπ. να κάνουν σε δύο τεστ την εβδομάδα (rapid ή pcr), συμπληρώνοντας ότι ο έλεγχος θα γίνεται από τα Εκκλησιαστικά Συμβούλια, τα οποία θα είναι και υπεύθυνα για την τήρηση των μέτρων.

Αναλυτικά αναφέρει:

“Εκ Συνοδικής Αποφάσεως, ληφθείσης εν τη Συνεδρία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της 3ης μηνός Νοεμβρίου ε.έ., και εξ αφορμής της εξάρσεως των κρουσμάτων του κορωνοϊού, γνωρίζομεν υμίν ότι η Ιερά Σύνοδος, εν τη ρηθείση Συνεδρία Aυτής, απεφάσισεν όπως, εις επίμετρον των σχετικών Εγκυκλίων Aυτής, απευθύνη υμίν έκκλησιν, και δι’ υμών παντί τω Κλήρω, τοις Μοναχικούς Τάγμασι και τω ευλαβεί Λαώ, ώστε κατά την προσέλευσιν εις τούς Ιερούς Ναούς και τάς Ιεράς Μονάς να τηρώνται επακριβώς άπαντα τα μέτρα προστασίας διά την αποφυγήν εξαπλώσεως του κορωνοϊού, προτρέπουσα πατρικώς διά την πραγματοποίησιν του υποδεδειγμένου υπό της ιατρικής κοινότητος, ως ουσιαστικού μέτρου προστασίας κατά της πανδημίας, εμβολιασμού, ως και τη διενέργειαν, υπό των μη εμβολιασθέντων εισέτι, διαγνωστικών ελέγχων (rapid test ή μοριακού).

Ωσαύτως, υπενθυμίζομεν την υποχρέωσιν διενεργείας, ιδία δαπάνη, δύο διαγνωστικών ελέγχων (rapid test ή μοριακού) εβδομαδιαίως, υπό πάντων των διακονούντων εν τοις Ιερούς Ναούς (Κληρικών, Ιεροψαλτών, Νεωκόρων κ.λπ. εργαζομένων), οίτινες δεν έχουν προβή εις εμβολιασμός κατά του κορωνοϊού, ως και υποβολής των αποτελεσμάτων αυτών τη οικεία Εκκλησιαστική Αρχή, εν τω πλαισίω της τηρήσεως των προβλεπομένων υγειονομικών μέτρων.

Εν κατακλείδι, υπενθυμίζομεν υμίν και την υποχρέωσιν των κατά τόπους Εκκλησιαστικών Συμβουλίων και Ηγουμενοσυμβουλίων διά τον έλεγχον τηρήσεως των μέτρων εν τοις Ιεροίς Ναοίς και ταις Ιεραίς Μοναίς αντιστοίχως”.

Η εγκύκλιος εκδόθηκε ύστερα από επικοινωνία του Γραφείου του Πρωθυπουργού με την Ιεραρχία της Εκκλησίας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ


  • Μοιραστείτε: