Η άνοια συνδέεται και με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ανθρώπου

Ο κίνδυνος γνωστικής εξασθένησης στην τρίτη ηλικία και κατά συνέπεια η αυξημένη πιθανότητα άνοιας, πέραν άλλων παραγόντων, σχετίζεται και με

Read More