Καλέστε μας! 2182180284
Σύνθετη
Αναζήτηση
  1. Αρχική
  2. Νόσος Alzheimer: Νέα σημαντική ερευνητική δραστηριότητα
Νόσος Alzheimer: Νέα σημαντική ερευνητική δραστηριότητα

Νόσος Alzheimer: Νέα σημαντική ερευνητική δραστηριότητα

  • June 30, 2010
  • 0 Likes
  • 33 Views
  • 0 Comments

Δελτίο Τύπου: Μια ενοποιημένη λύση για νοητική και σωματική υγεία και αυτόνομη διαβίωση ηλικιωμένων ατόμων – Ευρωπαϊκή Ένωση, ΑΠΘ και Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer.

Μια ακόμα σημαντική ερευνητική δραστηριότητα, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λαμβάνει χώρα στη Μονάδα Αντιμετώπισης Προβλημάτων Νόσου Alzheimer «Άγιος Ιωάννης» σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής της Σχολής του ΑΠΘ.

Υπό την εποπτεία του επίκουρου καθηγητή Ιατρικής Πληροφορικής κ. Παναγιώτη Μπαμίδη και της καθηγήτριας Νευρολογίας κ. Μάγδας Τσολάκη, δημιουργήθηκε μια ομάδα από επιστήμονες του χώρου της ιατρικής, της πληροφορικής, της ψυχολογίας και της φυσικής άσκησης με σκοπό την επίτευξη μιας ενοποιημένης λύσης για νοητική και σωματική υγεία καθώς και αυτόνομη διαβίωση ηλικιωμένων ατόμων.

Το πρόγραμμα «Αναμνήσεις που διαρκούν» (Long Lasting Memories – LLM) αποτελεί μια ολοκληρωμένη τεχνολογική πλατφόρμα, που συνδυάζει τις πιο σύγχρονες νοητικές ασκήσεις με σωματική δραστηριότητα, μέσα σε ένα προηγμένο περιβάλλον υποβοηθούμενης διαβίωσης. Είναι συνεπώς, μια ενοποιημένη λύση για νοητική και σωματική υγεία και αυτόνομη διαβίωση ηλικιωμένων ατόμων. Ο συνδυασμός νοητικής άσκησης με σωματική δραστηριότητα παρέχει αποτελεσματική προστασία ενάντια στη νοητική έκπτωση της μεγάλης ηλικίας, βελτιώνοντας έτσι ενεργά την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων.

Οι υπηρεσίες του LLM μπορούν να εγκατασταθούν σε ιδιωτικές κατοικίες, κέντρα ημερήσιας φροντίδας, ή τυπικές ιατρικές δομές, επιτρέποντας τη φυσική και νοητική άσκηση κάτω από εξατομικευμένη επιτήρηση, χωρίς ατυχήματα.

Προκειμένου να υπάρχει συνοχή στις απαιτήσεις και προδιαγραφές σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του έργου, η συνεργασία αποτελείται από διεπιστημονική ομάδα επιστημόνων και περιλαμβάνει ειδικούς σε ένα ευρύ φάσμα πεδίων, από την ανάπτυξη τεχνολογίας ως την παροχή υπηρεσιών, συμπεριλαμβάνοντας και δημόσιους φορείς από κάθε χώρα αρμόδιους για την παροχή υπηρεσιών και τη φροντίδα των ηλικιωμένων, όπως η οι Μονάδες Αντιμετώπισης Προβλημάτων Νόσου Alzheimer «Άγιος Ιωάννης» και «Αγία Ελένη».

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, θα πραγματοποιηθούν 4 διαδοχικοί γύροι πιλοτικών μετρήσεων σε 5 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης (Αυστρία, Γαλλία, Ελλάδα [Θεσσαλονίκη και Αθήνα], Ισπανία και Κύπρο) για χρονική περίοδο 15 μηνών, με στόχο τη συμμετοχή αρκετών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι μετρήσεις θα διεξαχθούν σε ηλικιωμένους εθελοντές, οι οποίοι θα παρακολουθούνται στενά σε όλη τη διάρκεια των πιλοτικών ερευνών, έτσι ώστε να ληφθούν υψηλής ποιότητας δεδομένα που θα δίνουν μια ποσοτική εκτίμηση των αποτελεσμάτων του LLM. Επιπλέον, θα καταγραφούν οι παρατηρήσεις και τα σχόλια των συμμετεχόντων, με στόχο  τη βελτίωση της υπηρεσίας.

Οι μετρήσεις θα διεξάγονται σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς για την προστασία των συμμετεχόντων, όλα τα πρωτόκολλα των κλινικών δοκιμασιών θα ακολουθούν τις ενδεδειγμένες πρακτικές σε θέματα δεοντολογίας και θα συμμορφώνονται με την ευρωπαϊκή και τις επιμέρους εθνικές νομοθεσίες.

Οι συμμετέχοντες στις πιλοτικές έρευνες, καθώς και οι τελικοί χρήστες των υπηρεσιών μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών, θα περιλαμβάνουν τις εξής ομάδες:

•  Άτομα που μένουν στις ιδιωτικές τους κατοικίες και χρησιμοποιούν το περιβάλλον επιτήρησης και τις υπηρεσίες εξάσκησης του LLM (εγκατάσταση «στο Σπίτι»)

•  Άτομα που επισκέπτονται κέντρα ημερήσιας φροντίδας και χρησιμοποιούν ένα κεντρικό περιβάλλον επιτήρησης μαζί με τις υπηρεσίες εξάσκησης του LLM (εγκατάσταση «Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας»)

•  Άτομα που νοσηλεύονται σε κλινικές και νοσοκομεία και χρησιμοποιούν ένα κεντρικό περιβάλλον επιτήρησης, ακολουθώντας παράλληλα τη νοητική και τη σωματική άσκηση ως συμπλήρωμα της θεραπείας τους (εγκατάσταση «Νοσοκομείων»)

Σημειώνεται πως όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν.

Για πληροφορίες ή για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κυρία Κυριλλίδου Αθηνά, Ψυχολόγο στο τηλέφωνο 6939536282.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος: www.longlastingmemories.eu

Πηγή: Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών

Επιμέλεια θέματος: Συντακτική Ομάδα Υγείαonline