Sign In

Άρθρα για την υγεία

Τελευταία Άρθρα

5 κενές θέσεις ιατρικών λειτουργών ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ο ΟΚΥπΥ ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις για πέντε (5) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών, για τα νοσηλευτήρια του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Σύμφωνα με τις παρούσες ανάγκες του Οργανισμού οι πέντε (5) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών αφορούν τις πιο κάτω Ειδικότητες/Εξειδικεύσεις:

1. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ, θα θεωρηθεί πλεονέκτημα τίτλος εξειδίκευσης στην Επεμβατική Ακτινολογία (1 θέση για το Γ.Ν. Λεμεσού)

2. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ (1 θέση για το Γ.Ν. Λάρνακας)

3. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (1 θέση για το Γ.Ν. Πάφου)

4. ΛΟΙΜΟΞΙΟΛΟΓΙΑ (1 θέση για το Γ.Ν. Λάρνακας)

5. ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ (1 θέση για το Γ.Ν. Αμμοχώστου)

Οι θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού.

Ελκυστικό πακέτο απολαβών, επιδομάτων και άλλων ωφελημάτων εργαζομένων. Για επιπρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο τηλέφωνο 22212846/22212847.

Υποβολή Αιτήσεων:

(α) Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην Ελληνική γλώσσα μέσω της ιστοσελίδας του ΟΚΥπΥ στον ακόλουθο σύνδεσμο https://shso.org.cy/job-position/, μέχρι την Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 14:30.

Αιτήσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Για πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στα τηλέφωνα 22212846, 22212847. (β) Όλες οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτές με ακρίβεια, όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά, δηλαδή, αντίγραφα των απαιτούμενων πιστοποιητικών, εκπαιδευτικών, επαγγελματικών ή άλλων προσόντων που προνοούνται στην ανωτέρω παράγραφο Β, περιλαμβανομένων και βεβαιώσεων απασχόλησης εκεί όπου απαιτείται πείρα και συστατικών επιστολών από προηγούμενους εργοδότες.

(γ) Ο αιτητής οφείλει να προσκομίσει απολυτήριο ή άλλο ισάξιο προσόν στα απαιτούμενα προσόντα. (δ) Εάν τα πιστοποιητικά σπουδών σας δεν είναι όπως αναγράφονται κάτω από τα ‘απαιτούμενα προσόντα’ παρακαλώ όπως προσκομίσετε πρωτότυπο πιστοποιητικό αναγνώρισης του συγκεκριμένου τίτλου σπουδών σας από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). (ε) Αιτήσεις που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες και δεν προσκομίζουν όλες τις κατάλληλες βεβαιώσεις οι οποίες αφορούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα απορρίπτονται. Σημειώνεται ότι, πριν την έναρξη ισχύος του διορισμού του, ο ιατρός θα πρέπει να εξασφαλίσει και να προσκομίσει προς τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας εγγραφή του στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου και αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματός του από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο.

Related Posts