Sign In

Άρθρα για την υγεία

Τελευταία Άρθρα

3 κενές θέσεις τεχνολόγου Ιατροφυσικής ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τρεις (3) κενές θέσεις Τεχνολόγου Ιατροφυσικής του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, για το Γ.Ν. Λευκωσίας. Θα καταρτιστεί πίνακας διοριστέων σύμφωνα με την τελική σειρά κατάταξης. Με βάση τον πίνακα θα γίνει η πλήρωση των θέσεων που δημοσιεύονται, ενώ δύναται να πληρωθούν και θέσεις που πιθανόν να προκύψουν στο διάστημα δύο (2) χρόνων από την ημερομηνία καταρτισμού του πίνακα. Οι πιο πάνω θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού. Ο ετήσιος μισθός είναι €26.541 που θα καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) ισόποσες δόσεις, δώδεκα από αυτές στο τέλος κάθε μήνα και η δέκατη τρίτη δόση αναλογεί στο δέκατο τρίτο μισθό και μισθοδοτική αύξηση κάθε τρία (3) χρόνια όπως θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Απαιτούμενα Προσόντα:

(1)Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.

(2)Πανεπιστημιακό Πτυχίο ή Δίπλωμα σε ένα από τους ακόλουθους κλάδους: Ιατρική Φυσική, Βιο-ιατρική Μηχανική, Φυσική, Ηλεκτρολογική Μηχανική, Ακτινοδιαγνωστική και Ακτινοθεραπεία, Τεχνολογία Ιατρικών Οργάνων.

(3)Τριετής τουλάχιστον πείρα σε ανάλογα καθήκοντα που αποκτήθηκε μετά την απόκτηση των προσόντων που αναφέρονται στο σημείο 2 πιο πάνω θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

(4)Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. Η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

Υποβολή Αιτήσεων: (1)Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην Ελληνική γλώσσα μέσω της ιστοσελίδας του ΟΚΥπΥ στον ακόλουθο σύνδεσμο https://shso.org.cy, μέχρι την Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2022 και ώρα 14:30. Αιτήσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Για πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στα τηλέφωνα 22212846,22212847. (2)Όλες οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτές με ακρίβεια, όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά, δηλαδή, αντίγραφα των απαιτούμενων πιστοποιητικών, εκπαιδευτικών, επαγγελματικών ή άλλων προσόντων που προνοούνται στην ανωτέρω παράγραφο Β, περιλαμβανόμενων και βεβαιώσεων απασχόλησης εκεί όπου απαιτείται πείρα, καθώς και Κατάσταση Αποδοχών ανά Εργοδότη από την Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

(3)Ο αιτητής οφείλει να προσκομίσει απολυτήριο ή άλλο ισάξιο προσόν στα απαιτούμενα προσόντα. (4)Εάν δεν κατέχετε τα πιστοποιητικά όπως περιγράφονται κάτω από το μέρος ‘Απαιτούμενα Προσόντα’, παρακαλώ όπως προσκομίσετε πρωτότυπο πιστοποιητικό ισότιμης αναγνώρισης του συγκεκριμένου τίτλου σπουδών από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). (5)Αιτήσεις που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες και δεν προσκομίζουν όλες τις κατάλληλες βεβαιώσεις οι οποίες αφορούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα απορρίπτονται.

Related Posts