Καλέστε μας! 2182180284
Σύνθετη
Αναζήτηση
  1. Αρχική
  2. Η Ελλάδα έχει τη 2η θέση στην Ευρώπη… σε φαρμακαποθήκες
Η Ελλάδα έχει τη 2η θέση στην Ευρώπη… σε φαρμακαποθήκες

Η Ελλάδα έχει τη 2η θέση στην Ευρώπη… σε φαρμακαποθήκες

  • December 10, 2010
  • 0 Likes
  • 24 Views
  • 0 Comments

Η Ελλάδα καταλαμβάνει τη 2η θέση στην Ευρώπη -με πρώτη την Πορτογαλία- όσον αφορά στο πλήθος των φαρμακαποθηκών ανά κάτοικο, ενώ σε απόλυτα μεγέθη βρίσκεται στην 3η θέση, γεγονός που δεικνύει υπερπροσφορά επιχειρήσεων και συνεπάγεται έντονο ανταγωνισμό.

Ειδικότερα, στον κλάδο δραστηριοποιούνται 30 περίπου συνεταιριστικές οργανώσεις φαρμακείων και 125 περίπου ιδιωτικές φαρμακαποθήκες. Η συνολική απασχόληση υπολογίζεται σε 2,5 χιλ. περίπου εργαζομένους.

Σημαντικές παράμετροι επιτυχούς λειτουργίας των εταιρειών χονδρικού εμπορίου φαρμάκων αποτελούν, κυρίως, η επέκταση της πελατειακής βάσης (ώστε να αντισταθμίζεται ο κίνδυνος στις περιπτώσεις καθυστερημένης εξόφλησης από τα φαρμακεία), η πληρότητα στα φάρμακα που διαθέτουν, η άμεση εξυπηρέτηση των φαρμακείων, η παροχή καλών τιμών και εκπτώσεων και η δυνατότητα για μεγαλύτερη πίστωση. Επίσης, η ανάπτυξη προσωπικών σχέσεων με τους φαρμακοποιούς αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της λειτουργίας τους, όπως τονίζεται στη μελέτη.

Οι παράλληλες εξαγωγές αποτελούν βασική πηγή κερδοφορίας για τις επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου φαρμάκων. Ωστόσο, η συγκεκριμένη πρακτική εξαρτάται αφενός από εξωγενείς παράγοντες (π.χ. ισοτιμίες νομισμάτων, συστήματα τιμολόγησης στις άλλες χώρες της Ε.Ε. κ.ά.) και αφετέρου αντιμετωπίζει εμπόδια από τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις οι οποίες δεν επιθυμούν την πτώση των πωλήσεών τους στις τρίτες αγορές εξαι-τίας των χαμηλών τιμών σκευασμάτων από την Ελλάδα.

Οι συνολικές πωλήσεις των φαρμακευτικών σκευασμάτων στις φαρμακαποθήκες και τα φαρμακεία σε τιμές ex-factory ανήλθαν σε 4,38 δισ. ευρώ το 2009 έναντι 4,12 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος (+6,5%).

Προβλήματα

Σύμφωνα με εκπρόσωπους των επιχειρήσεων του κλάδου με τους οποίους συνεργάστηκε η Hellastat για την εκπόνηση της μελέτης, ο υψηλός ανταγωνισμός εξαιτίας της υπερπροσφοράς προκαλεί την παροχή εκπτώσεων και κατ’ επέκταση συρρίκνωση των ήδη χαμηλών, λόγω ρυθμιστικού πλαισίου, περιθωρίων κερδοφορίας. Η πίεση που ασκείται από τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις, στη χορήγηση αφενός μικρής πίστωσης 20-25 ημερών και αφετέρου περιορισμένων ποσοτήτων φαρμάκων για την αποφυγή διεξαγωγής παράλληλου εμπορίου, είναι πολύ υψηλή. Επιπλέον, παρατηρούνται καθυστερήσεις στην αποπληρωμή των οφειλών από τα φαρμακεία (έως και 8 μήνες), γεγονός που συνεπάγεται υψηλές απαιτήσεις σε κεφάλαιο κίνησης.

Προοπτικές

Στη μελέτη της Hellastat προκύπτει ότι η αναστάτωση στην αγορά φαρμάκων, λόγω των συνεχών αλλαγών σε επίπεδο τιμολόγησης, επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία των φαρμακαποθηκών. Η πτώση των τιμών κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους ευνόησε την πραγματοποίηση παράλληλων εξαγωγών. Παρόλα αυτά, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν τον Οκτώβριο από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων για τον έλεγχο των παράλληλων εξαγωγών, αλλά και οι ενέργειες των φαρμακευτικών επιχειρήσεων για τον έλεγχό τους μέσω των χορηγούμενων ποσοτήτων, συνεπάγονται περιορισμό των εσόδων από την εν λόγω πρακτική.

Οι αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στην αγορά φαρμάκου (π.χ. ηλεκτρονική συνταγογράφηση, περιορισμός δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, Παρατηρητήριο Τιμών, καθυστερήσεις στην έκδοση των Δελτίων Τιμών κ.ά.) επηρεάζουν όλες τις εμπλεκόμενες εταιρείες (φαρμακευτικές επιχειρήσεις, φαρμακαποθήκες, φαρμακεία), οι οποίες οφείλουν να επιδείξουν ευελιξία για να ανταπεξέλθουν.

Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου

•    Ο Κύκλος Εργασιών στο δείγμα διαμορφώθηκε σε 4,16 δισ. ευρώ το 2009, αυξημένος κατά 14,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

•    Η μέση μεταβολή των Πωλήσεων ήταν 9,3%, ενώ η αντίστοιχη μεταβολή της μέσης ελληνικής επιχείρησης ήταν αρνητική (-6,8%).

•    Το 75% του δείγματος βελτίωσε τα καθαρά αποτελέσματά του την περίοδο 09/08 και συνολικά ο μέσος ρυθμός μεταβολής ήταν 27%.

•    Τα περιθώρια κερδοφορίας είναι πολύ χαμηλά, ως συνέπεια και του ρυθμιστικού πλαισίου. Ειδικότερα, ο σχετικός δείκτης των μικτών αποτελεσμάτων σχηματίστηκε στο 5,1%, ενώ τα περιθώρια ΚΠΤΦΑ και ΚΠΦ σε 2,1% και 1,1% αντίστοιχα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Επιμέλεια θέματος: Συντακτική Ομάδα Υγείαonline