Sign In

Άρθρα για την υγεία

Τελευταία Άρθρα

10 θέσεις Ιατρικών Λειτουργών ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ο ΟΚΥπΥ ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις για δέκα (10) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών, για τα νοσηλευτήρια του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Σύμφωνα με τις παρούσες ανάγκες του Οργανισμού οι δέκα (10) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών αφορούν τις πιο κάτω Ειδικότητες/Εξειδικεύσεις:

1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ (1 θέση για το Γ.Ν. Λευκωσίας, 1 θέση για το Γ.Ν. Λεμεσού)
2. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ με εξειδίκευση στην Εντατικολογία Παίδων (1 θέση για το ΝΑΜΙΙΙ)
3. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ (1 θέση για το Γ.Ν. Αμμοχώστου)
4. ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ (1 θέση για το Γ.Ν. Αμμοχώστου)
5. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ (3 θέσεις για το Γ.Ν. Λάρνακας)
6. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ με εμπειρία στην HIV Λοίμωξη (1 θέση για το Γ.Ν. Λάρνακας)
7. ΤΑΕΠ (1 θέση για το Γ.Ν. Αμμοχώστου)
Οι θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού.

Α. Ελκυστικό πακέτο απολαβών, επιδομάτων και άλλων ωφελημάτων εργαζομένων:
1. Μισθός:
(i) Ο ετήσιος μισθός είναι €57.696. Καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) δόσεις, (βλ. Σημείωση 1 πιο κάτω).
(ii) Παραχωρείται μισθοδοτική αύξηση κάθε τρία (3) χρόνια όπως καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.
(iii) Καταβάλλεται Τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες τιμαριθμικές αυξήσεις που ισχύουν για τον Οργανισμό.
2. Ο Ιατρικός Λειτουργός αναλόγως της ειδικότητάς του, της τοποθέτησής του και των αναγκών, αποζημιώνεται επιπρόσθετα για εφημερίες, με ελκυστικές απολαβές, στη βάση σχεδίου εφημεριών που εκάστοτε ισχύει. Για επιπρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στα τηλέφωνα 22212846/22212847).
3. Παρέχεται Σχέδιο Κινήτρων στη βάση σχεδίου που εκάστοτε ισχύει , με το παρόν σχέδιο παρέχονται τα ακόλουθα:
1) Επίδομα οριζόντιου κινήτρου για Ειδικούς Ιατρούς €1850 ανά μήνα (12 μήνες), στη βάση στόχων εσόδων του Οργανισμού.
2) Επίδομα κάθετου κινήτρου στη βάση στόχων, συμπεριλαμβανομένων στόχων εσόδων του Οργανισμού και της εκάστοτε κλινικής, αναλόγως της κλινικής που υπηρετεί ο Ιατρικός Λειτουργός.
3) Επιπρόσθετο Επίδομα για Ιατρικούς Λειτουργούς που εργάζονται στα ΤΑΕΠ, €850 ανά μήνα (12 μήνες).
4. Συμμετοχή σε απογευματινό πρόγραμμα εργασίας, αναλόγως ειδικότητας, στη βάση σχεδίου που εκάστοτε ισχύει με ελκυστικές απολαβές στη βάση των εσόδων του Οργανισμού.
5. Ευκαιρίες εκπαίδευσης και συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης.
6. Ο Οργανισμός παρέχει ευκαιρίες εκπαίδευσης καθώς και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα.

(1) Κανένας δεν διορίζεται στον Οργανισμό, εκτός εάν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

(α) Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην Ελληνική γλώσσα μέσω της ιστοσελίδας του ΟΚΥπΥ στον ακόλουθο σύνδεσμο https://shso.org.cy/job-position/, μέχρι την Παρασκευή, 7 Απριλίου 2023 και ώρα 14:30.
Αιτήσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Για πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στα τηλέφωνα 22212846, 22212847.
(β) Όλες οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτές με ακρίβεια, όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά, δηλαδή, αντίγραφα των απαιτούμενων πιστοποιητικών, εκπαιδευτικών, επαγγελματικών ή άλλων προσόντων που προνοούνται στην ανωτέρω
παράγραφο Β, περιλαμβανόμενων και βεβαιώσεων απασχόλησης εκεί όπου απαιτείται πείρα και συστατικών επιστολών από προηγούμενους εργοδότες.
(γ) Ο αιτητής οφείλει να προσκομίσει απολυτήριο ή άλλο ισάξιο προσόν στα απαιτούμενα προσόντα.
(δ) Εάν τα πιστοποιητικά σπουδών σας δεν είναι όπως αναγράφονται κάτω από τα ‘απαιτούμενα προσόντα’ παρακαλώ όπως προσκομίσετε πρωτότυπο πιστοποιητικό αναγνώρισης του συγκεκριμένου τίτλου σπουδών σας από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).
(ε) Αιτήσεις που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες και δεν προσκομίζουν όλες τις κατάλληλες βεβαιώσεις οι οποίες αφορούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα απορρίπτονται.
Σημειώνεται ότι, πριν την έναρξη ισχύος του διορισμού του, ο ιατρός θα πρέπει να εξασφαλίσει και να προσκομίσει προς τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας εγγραφή του στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου και αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματός του από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο.

Related Posts