Καλέστε μας! 2182180284
Σύνθετη
Αναζήτηση
  1. Αρχική
  2. Σε ποιες ακτές της Αττικής δεν κολυμπάμε!
Σε ποιες ακτές της Αττικής δεν κολυμπάμε!

Σε ποιες ακτές της Αττικής δεν κολυμπάμε!

  • July 26, 2010
  • 0 Likes
  • 14 Views
  • 0 Comments

Η Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου υπέγραψε απόφαση για το χαρακτηρισμό ακαταλληλότητας ακτών κολύμβησης περιοχών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών – Πειραιώς.

Η απόφαση προβλέπει:

α. Απαγορεύεται η χρήση των θαλάσσιων νερών για κολύμβηση στις περιοχές της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών – Πειραιώς, για τις οποίες δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας για την ποιότητα των νερών κολύμβησης, όπως αυτές αναφέρονται ειδικότερα κατωτέρω:

1. Σε  όλα τα λιμάνια, μόνιμα αγκυροβόλια και ναυπηγεία, διαλυτήρια πλοίων κ.λπ.

2. Σε όλη τη περιοχή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι και το Πέραμα.

3. Σε όλη την περιοχή Σκαραμαγκά μέχρι και την παραλία Ασπροπύργου.

4. Στην παραλία Μεγάρων από προβλήτα έναντι ελικοδρομίου μέχρι την πλαζ Μεγάρων, καθώς και στο μικρό όρμο της προβλήτας έναντι του ελικοδρομίου και της παραλίας της Πάχης Μεγάρων.

5. Στα Λιμάνια Σκαφάκι, Σταυρού της Ακτής Θεμιστοκλέους, στο λιμανάκι της Σχολής Δοκίμων και 100 μ. εκατέρωθεν του Κέντρου MIRAMARE.

6. Στην περιοχή από Β. άκρο Μικρολίμανου μέχρι και τη ακτή Ξηροτάγαρου  (όριο Μαρίνας).

7. Σε ζώνη 50 μέτρων από κάθε πλευρά του στομίων εκβολής όλων των αγωγών ομβρίων.

8. Σε ζώνη 200 μέτρων από κάθε πλευρά των στομίων εκβολής των αγωγών εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού λυμάτων, και κάθε άλλης παρόμοιας εκβολής σύμφωνα με τις νομαρχιακές αποφάσεις καθορισμού αποδέκτη, όπου τοποθετούνται τοπικές απαγορευτικές πινακίδες ή  προτείνονται  σχετικές σημάνσεις  από τις τοπικές υγειονομικές αρχές.

9. Στην περιοχή των Ναυπηγείων και λιμένος όρμου Λαυρίου μέχρι τη ΔΕΗ με εξαίρεση την περιοχή που αρχίζει από την ακτή Χέλμη και συνεχίζεται μέχρι την περιοχή Θωρικού (Ακτή Θεάτρου).

10. Στην Ραφήνα σε όλο το μήκος της εξωτερικής πλευράς του προσήνεμου μόλου του λιμανιού.

11. Σε ζώνη 200 μέτρων  από τα σημεία εκβολής των αγωγών των εγκαταστάσεων που βρίσκονται στις περιοχές Νεας Μάκρης και Μαραθώνα και ειδικότερα των κατασκηνώσεων ΘΑΛΑ, και των κατασκηνώσεων Αεροπορίας – ΘΑΑ.

12. Στην περιοχή Ασωπού ποταμού 200 μ. εκατέρωθεν της εκβολής του.

β. Οι Διευθύνσεις Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αττικής θα συνεργασθούν με τους υπεύθυνους εκπροσώπους των ΟΤΑ και τις αντίστοιχες Λιμενικές Αρχές ή Οργανισμούς ( ΕΟΤ κ.λπ ) τόσο για την εφαρμογή των αναγκαίων προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων από τους υπόχρεους, σε τακτή πάντοτε προθεσμία και στα πλαίσια των υγειονομικών και λοιπών διατάξεων, όσο και για την τήρηση όρων υγιεινής ( αποδυτήρια, αποχωρητήρια, ντους, δοχεία συλλογής απορριμμάτων κ.λπ.). Επισημαίνεται η ανάγκη σήμανσης στις περιπτώσεις ακαταλληλότητας των ακτών κολύμβησης με ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε αφού ενημερωθούν από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής να τοποθετήσουν απαγορευτικές πινακίδες στα σημεία που κρίθηκαν ακατάλληλα για κολύμβηση. Οι Λιμενικές Αρχές παρακαλούνται για την επιτήρηση των σημείων αυτών, ώστε οι πινακίδες να τοποθετούνται κατάλληλα  ή να καταστρέφονται.

γ. Οι Διευθύνσεις Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής και Διευθύνσεις Υγείας  Πρόνοιας των λοιπών Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, θα ενεργήσουν άμεσα, στα πλαίσια του σχετικού (ε) για την έκδοση (μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο των νερών και σχετική εισήγηση) των αντίστοιχων Νομαρχιακών Αποφάσεων και την κοινοποίησή τους στη Διεύθυνση Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου μας.

δ. Οι υπηρεσίες, Οργανισμοί και ειδικότερα οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα απόφαση, θα ορίσουν εκπροσώπους για συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες Υγείας των Ν. Α. και της Περιφέρειας, ώστε να υλοποιηθούν τα σχετικά Υγειονομικά Προγράμματα και να εφαρμοσθούν τα προτεινόμενα μέτρα για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας, δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά βασίζονται σε αποτελέσματα δειγματοληψιών που διενεργήθηκαν από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

ε. Η αρμόδια Διεύθυνση Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου μας θα εποπτεύσει και θα συντονίσει τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να εντατικοποιηθεί και διασφαλισθεί, η διενέργεια τόσο του συστηματικού δειγματοληπτικού ελέγχου των νερών κολύμβησης, όσο και  του ελέγχου και της παρακολούθησης των πιθανών πηγών ρύπανσης (εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων κ.λ.π.) με στόχο την εξυγίανση του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

Πηγή: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Επιμέλεια θέματος: Συντακτική Ομάδα Υγείαonline