Sign In

Άρθρα για την υγεία

Τελευταία Άρθρα
Ιατρικό Αθηνών: Στις 17 Ιουνίου η ΓΣ για επιστροφή κεφαλαίου €0,07/μετοχή

Ιατρικό Αθηνών: Στις 17 Ιουνίου η ΓΣ για επιστροφή κεφαλαίου €0,07/μετοχή

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει το Ιατρικό Αθηνών την 17η Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας (Αίθουσα Συνεδριάσεων, κτίριο Ε΄) στο Μαρούσι Αττικής και επί της οδού Διστόμου 1, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01/01/2021 – 31/12/2021 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2021 – 31/12/2021 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2021 σύμφωνα με το άρθρο 108 του N. 4548/2018.

3. Απαλλαγή του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2021.

4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Μελών Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2021 και προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2022.

5. Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τoν τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2021.

6. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2022 και καθορισμός της αμοιβής της.

7. Υποβολή προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2021- 31/12/2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του N. 4548/2018.

8. Υποβολή προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Eπιτροπής Eλέγχου κατά την εταιρική χρήση 2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 παρ. 4 του Ν. 4706/2020.

9. Υποβολή Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

10.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών.

11. Ορισμός νέας Επιτροπής Ελέγχου.

12. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 6.071.518,60 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από το λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των 0,07 ευρώ ήτοι από 0,31 ευρώ σε 0,38 ευρώ. Ισόποση ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 6.071.518,60 ευρώ, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 0,07 ευρώ, ήτοι από 0,38 ευρώ σε 0,31 ευρώ και επιστροφή του μετοχικού κεφαλαίου προς τους μετόχους με καταβολή μετρητών, ήτοι ποσού 0,07 ευρώ ανά μετοχή. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίησή του.

13. Διάφορες ανακοινώσεις.

YgeiaOnline ,το πρώτο Portal Υγείας. Βρείτε γιατρούς, νοσοκομεία, φαρμακεία και ότι έχει να κάνει με την υγεία. Κλείστε ηλεκτρονικά ραντεβού με γιατρούς, απομακρυσμένη διάγνωση και πολλές άλλες υπηρεσίες που μόνο το YgeiaOnline.gr μπορεί να προσφέρει.

Related Posts