Καλέστε μας! 2182180284
Σύνθετη
Αναζήτηση
  1. Αρχική
  2. Επαγγελματικός προσανατολισμός για νέους
Επαγγελματικός προσανατολισμός για νέους

Επαγγελματικός προσανατολισμός για νέους

  • September 27, 2010
  • 0 Likes
  • 8 Views
  • 0 Comments

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός περιλαμβάνει τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των ενδιαφερόντων, των ικανοτήτων, των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας, καθώς και των αξιών του ενδιαφερόμενου.

Ο ενδιαφερόμενος υποβοηθείται να συνειδητοποιήσει την ουσία των προσόντων του και του ενεργητικού που διαθέτει και να συνειδητοποιήσει τα στοιχεία που ίσως τον παρεμποδίζουν στο νέο ξεκίνημά του ή στην εξέλιξή του.

Ο Επαγγελματικός προσανατολισμός είναι μια προσωπική εμπειρία ανακάλυψης των ιδιαίτερων στοιχείων κάθε νέου και νέας άνω των 14 ετών με προβληματισμό για την εκπαιδευτική και μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

1. Διάγνωση των προσωπικών χαρακτηριστικών που καθορίζουν το μέτρο της καταλληλότητας για την άσκηση συγκεκριμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
2. Συμβουλευτική, δηλαδή συστηματική επιστημονική υποστήριξη του ατόμου (και ενδεχομένως των άμεσων συγγενών του) για την συνειδητοποίηση των προσωπικών χαρακτηριστικών και τη σχέση τους με συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες.

Για τη διερεύνηση των τεσσάρων βασικών στοιχείων:

•  Της προσωπικότητας (τι του ταιριάζει να κάνει;).
•  Tων ενδιαφερόντων (τι του αρέσει να κάνει;).
•  Tων ικανοτήτων και δεξιοτήτων (τι εργασίες μπορεί να εκτελέσει εύκολα και ποιοτικά;).
•  Των αξιών (τι είναι σημαντικό γι αυτόν να παίρνει από εργασία του;).

Χρησιμοποιούνται τεστ του διάσημου αμερικανικού Ινστιτούτου για την Ανάλυση της Προσωπικότητας και των Ικανοτήτων (ΙΡΑΤ®), που έχουν δοκιμαστεί και σταθμιστεί στην Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε:

Στο Κέντρο Ψυχοθεραπείας Ατόμου και Οικογενείας Αργυρούπολης
Τηλ: 210-9956190

Εισηγήτρια:
Τριανταφυλλιά Χαρίλα, Ψυχολόγος, MSc Εργασιακή υγεία,
Ειδίκευση στη Συστημική – Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία
Διεύθυνση: Κύπρου 6 – Αργυρούπολη

e-mail: fxarila@gmail.com
www.kepsy.gr

Επιμέλεια θέματος: Συντακτική Ομάδα Υγείαonline