Ο ορθός προαγωνιστικός έλεγχος της υγείας των αθλητών συμβάλλει ουσιαστικά στην πρόληψη του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου. Σύμφωνα με τις πρόσφατες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, ο έλεγχος αυτός περιλαμβάνει το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό, την πλήρη φυσική εξέταση και το ηλεκτροκαρδιογράφημα. «Το υπερηχοκαρδιογράφημα, η δοκιμασία κόπωσης κι άλλες εξετάσεις, μεταξύ των οποίων κι ο γονιδιακός έλεγχος, επιβάλλονται όταν υπάρχουν παθολογικά ευρήματα από τον κλασικό έλεγχο» επισήμανε ο καθηγητής αθλητιατρικής στο ΑΠΘ Αστέριος Δεληγιάννης στη διάρκεια συζήτησης με θέμα «Πρωτογενής και δευτερογενής πρόληψη αιφνιδίου θανάτου» που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου Καρδιολογίας "New Trends in Cardiology", που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη. Με βάση αυτό το πρωτόκολλο, ελέχθηκαν στο Εργαστήριο Αθλητιατρικής του ΑΠΘ 14.000 αθλητές στο 18% των οποίων διαπιστώθηκαν διάφορα «μη φυσιολογικά» ευρήματα, που στις περισσότερες περιπτώσεις μπορούσαν να αποδοθούν και στην άσκηση. Στο 1,4% των εξετασθέντων αθλητών απαγορεύθηκε η άθληση. Κάθε χρόνο πεθαίνουν αιφνίδια στους αγωνιστικούς χώρους 1-2 αθλητές ανά 100.000, κατά κανόνα από καρδιακά αίτια. Η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, η αρρυθμιογόνος δυσπλασία της δεξιάς κοιλίας, οι συγγενείς παθήσεις των στεφανιαίων αρτηριών, οι διαταραχές ρυθμού, οι βαλβιδοπάθειες είναι η κύρια αιτία αιφνίδιου καρδιακού θανάτου στους νεαρούς στην ηλικία αθλητές, ενώ στους μεγαλύτερους η στεφανιαία νόσος. Πηγή: (ΑΠΕ-ΜΠΕ)