Στη σημερινή εποχή,  της πλήρους επικράτησης των βιολογικών και φαρμακευτικών θεραπειών, η ψυχιατρική επιστήμη εξακολουθεί να πιστεύει στην ψυχοθεραπεία, παρά τη σχετική έλλειψη τεκμηρίωσης της αποτελεσματικότητάς της τελευταίας. Μια πολύ εκτεταμένη ανασκόπηση της ιατρικής βιβλιογραφίας κατέληξε όμως στη διαπίστωση ότι το μέγεθος της ευνοϊκής επίδρασης που έχει αυτή η θεραπεία είναι σημαντικό και συγκρίσιμο με τις βιολογικές προσεγγίσεις.

Προκειμένου να εκτιμήσουν την αποδοτικότητα της θεραπείας, οι ερευνητές ανέλυσαν 43 μελέτες στις οποίες συμμετείχαν συνολικά 2140 ασθενείς οι οποίοι ακολούθησαν θεραπεία ψυχαναλυτικής ή ψυχοδυναμικής κατεύθυνσης. Όλες οι μελέτες ήταν προοπτικές στο σχεδιασμό τους και παρακολούθησαν τους ασθενείς επί τουλάχιστον έξι μήνες. Υπάρχουν λίγα διαθέσιμα εμπειρικά στοιχεία αναφορικά με την αποδοτικότητα της ψυχανάλυσης και της μακροχρόνιας ψυχοθεραπείας, ενώ η μειούμενη χρήση της ψυχοθεραπείας είναι ειρωνική και ενοχλητική, καθώς αυξάνονται τα στοιχεία που αποδεικνύουν την αποδοτικότητά της. Η ψυχανάλυση και η μακροχρόνια ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία είναι αποτελεσματικές θεραπείες για περίπλοκες ψυχικές διαταραχές. Τον Οκτώβριο, μια μετανάλυση 23 μελετών που δημοσιεύτηκε στo Ιατρικό περιοδικό Journal of the American Medical Association κατέληξε επίσης στη διαπίστωση ότι η μακροχρόνια ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία απέφερε σημαντικά και σταθερά αποτελέσματα και ήταν πιο αποτελεσματική από άλλες θεραπείες. Τα αποτελέσματα αμφότερων των μελετών θα μπορούσαν να βοηθήσουν να αλλάξει η σημερινή αντίληψη που επικρατεί για την ψυχανάλυση, που φαίνεται ότι παραμένει ζωντανή και η αποδοτικότητά της είναι εμφανής σε ολόκληρο τον κόσμο.

Πηγή: American Psychoanalytic Association