Εκτύπωση
Κατηγορία: Ψυχολογία και Ψυχική Υγεία
Εμφανίσεις: 7964

Τα αντιψυχωσικά φάρμακα - τόσο τα τυπικά όσο και τα άτυπα - ενέχουν σημαντικούς κινδύνους για αιφνίδιο καρδιακό θάνατο και η χρήση τους σε κάποιους ασθενείς θα πρέπει να μειωθεί δραστικά, σύμφωνα με μια μελέτη και ένα συνοδευτικό κύριο άρθρο που δημοσιεύτηκαν στο New England Journal of Medicine.

Χρησιμοποιώντας δεδομένα από τη βάση του ασφαλιστικού οργανισμού Medicaid του Tennessee, οι ερευνητές αυτοί από τις ΗΠΑ εξέτασαν αναδρομικά τα ποσοστά αιφνίδιου θανάτου από καρδιακά αίτια μιας κοινότητας στις ακόλουθες ομάδες: ασθενείς με τρέχουσα χρήση τυπικών αντιψυχωσικών φαρμάκων, ασθενείς που λάμβαναν άτυπα αντιψυχωσικά φάρμακα και ομάδα ελέγχου.

Τα κυριότερα ευρήματα ήταν:
- Οι ασθενείς που συνέχιζαν να λαμβάνουν τόσο τυπικά όσο και άτυπα αντιψυχωσικά φάρμακα διέτρεχαν διπλάσιο κίνδυνο αιφνίδιου θανάτου από καρδιακά αίτια, σε σύγκριση με τα άτομα της ομάδας ελέγχου.
- Η κίνδυνος αυξανόταν όσο αυξανόταν και η δόση των χρηστών.
- Δε σημειώθηκε αύξηση του κινδύνου στους πρώην χρήστες, σε σύγκριση πάντα με την ομάδα ελέγχου.
Οι σχολιαστές της σύνταξης καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι, ίσως να μην υπάρχουν πολλά στοιχεία που να αποδεικνύουν τη δραστικότητα των φαρμάκων αυτών όσον αφορά σε παιδιά και ηλικιωμένους ασθενείς με άνοια, όπου και χρησιμοποιούνται ευρέως με στόχο την αντιμετώπιση των σοβαρών διαταραχών συμπεριφοράς και τη διέγερσή τους και άρα «θα πρέπει να μειωθούν δραστικά».

 

Πηγή: Περιοδικό New England Journal of Medicine