Η έκθεση στην τηλεόραση και τα άλλα ΜΜΕ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης προδιάθεσης σε συμπτώματα κατάθλιψης. Μια μελέτη υποστήριξε την ύπαρξη σύνδεσης μεταξύ της εμφάνισης κατάθλιψης και των ηλεκτρονικών μέσων, αλλά άγνωστο παραμένει εάν και κατά πόσο αυτό ο συσχετισμός αυτός είναι αιτιώδης.

Οι ερευνητές αξιολόγησαν τον διαχρονικό κίνδυνο κατάθλιψης σε ένα εθνικά αντιπροσωπευτικό δείγμα 4142 μαθητών γυμνασίου και λυκείου που δεν έπασχαν από κατάθλιψη στην αρχή της μελέτης. Οι πιθανότητες εμφάνισης συμπτωμάτων κατάθλιψης αυξάνονταν με κάθε επιπλέον ώρα έκθεσης, κατά 8% για την τηλεόραση και κατά 5% για όλα τα ηλεκτρονικά μέσα (ένα ποσοστό στατιστικά σημαντικό). Οι έφηβοι που ήταν ευάλωτοι στην εμφάνιση κατάθλιψης ενδέχεται «να  τους άρεσε να παρακολουθούν τηλεόραση, ίσως εξαιτίας συμπεριφορικών αναστολών ή λόγω απεχθών διαπροσωπικών και οικογενειακών σχέσεων. Πραγματικά φαίνεται σαν η έκθεση στην τηλεόραση να προκύπτει πρώτα και η κατάθλιψη να προκύπτει στη συνέχεια. Αυτό δεν αποδεικνύει αιτιότητα, αλλά σίγουρα αποτελεί ισχυρότερη ένδειξη από ότι εκείνες προγενέστερων μελετών.
Κάθε επιπλέον ώρα καθημερινής τηλεθέασης συσχετίσθηκε με μεγαλύτερη, σε στατιστικά σημαντικό βαθμό, πιθανότητα εμφάνισης κατάθλιψης. Η παρακολούθηση βίντεο, τα παιχνίδια στον υπολογιστή και η ακρόαση ραδιοφώνου δεν συνέβαλλαν συστηματικά στην αύξηση του κινδύνου εμφάνισης συμπτωμάτων κατάθλιψης, όπως διαπιστώθηκε στη συνέντευξη που έδωσαν οι ασθενείς κατά την περίοδο παρακολούθησης.

Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Χρ. Σπίγγος

Πηγή: Περιοδικό Archives of General Psychiatry