Μια νέα μελέτη διαπίστωσε ότι ο βαθμός πνευματικότητας και όχι τόσο η τήρηση συγκεκριμένων θρησκευτικών πρακτικών είναι αυτός που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό πόσο ευτυχισμένα είναι τα παιδιά. Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να κάνουμε τα παιδιά πιο ευτυχισμένα, σύμφωνα με την έρευνα, πρέπει να τα ενθαρρύνουμε να αναπτύξουν σταδιακά ένα ισχυρό αίσθημα προσωπικής αξίας και ένα νόημα στη ζωή τους. Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό "Journal of Happiness Studies", το οποίο εξειδικεύεται στο νέο κλάδο μελέτης της ευτυχίας, έγινε από ομάδα επιστημόνων, υπό το δρ. Μαρκ Χόλντερ, του καναδικού πανεπιστημίου της Βρετανικής Κολομβίας. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα παιδιά που αφενός αισθάνονται ότι οι ζωές τους έχουν νόημα και αξία και αφετέρου καταφέρνουν να αναπτύξουν με άλλους ανθρώπους σχέσεις με βάθος και ποιότητα (παράγοντες που "μετρούν" το βαθμό πνευματικότητας ενός ατόμου), δηλώνουν ότι αισθάνονται πιο ευτυχισμένα. Η μελέτη επίσης συμπέρανε ότι οι θρησκευτικές πρακτικές (εκκλησιασμός, προσευχή κ.α.) μικρή επίδραση έχουν στην ευτυχία των παιδιών. Τόσο η πνευματικότητα με την ευρύτερη έννοια (δηλαδή ένα εσωτερικό σύστημα αξιών και πεποιθήσεων στο οποίο βασίζεται ένα πρόσωπο για να αντλήσει δύναμη και ανακούφιση), όσο και η θρησκευτικότητα (η πίστη σε συγκεκριμένα δόγματα και η τήρηση συγκεκριμένων τελετών και πρακτικών) έχουν από παλαιότερα συσχετισθεί με την αυξημένη ευτυχία στους ενήλικες και τους εφήβους, όμως σχεδόν καθόλου στοιχεία δεν υπήρχαν μέχρι τώρα για την επίδρασή τους στα παιδιά. Ο Χόλντερ και οι συνεργάτες του μελέτησαν μια ομάδα 320 παιδιών ηλικίας 8 - 12 ετών από έξι σχολεία, με την υποβολή σχετικών ερωτηματολογίων, ενώ παράλληλα ζητήθηκε και από τους γονείς να "βαθμολογήσουν" την ευτυχία των παιδιών τους. Η έρευνα διαπίστωσε ότι τα παιδιά εκείνα που δηλώνουν ότι είναι πιο πνευματικά, είναι και πιο ευτυχισμένα. Η πνευματικότητα μετρήθηκε ότι εξηγεί μέχρι και το 27% της απόκλισης που παρατηρείται στο επίπεδο ευτυχίας μεταξύ των παιδιών. Επίσης σημαντικός παράγων για την ευτυχία των παιδιών διαπιστώθηκε ότι είναι ο χαρακτήρας τους: τα ευτυχισμένα παιδιά είναι γενικά πιο κοινωνικά και λιγότερα ντροπαλά. Όμως η σχέση μεταξύ πνευματικότητας και παιδικής ευτυχίας συνεχίζει να ισχύει και να είναι ισχυρή, ακόμα κι όταν οι ερευνητές έλαβαν υπόψη τους τον χαρακτήρα, με άλλα λόγια, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα ενός παιδιού (εξωστρεφές, εσωστρεφές κλπ.), το πόσο πνευματικό είναι, θα καθορίσει σε σημαντικό βαθμό τελικά την ευτυχία του. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η βελτίωση του προσωπικού νοήματος στη ζωή ενός παιδιού αποτελεί "κλειδί" για την τωρινή και την μελλοντική ευτυχία του. Έτσι, προτείνουν διάφορες στρατηγικές στους γονείς, ώστε τα παιδιά να αποκτήσουν περισσότερο νόημα και βαθύτερες σχέσεις στις ζωή τους, όπως να μαθαίνουν να εκφράζουν ευγένεια, τρυφερότητα και ευγνωμοσύνη στους άλλους ανθρώπους, να είναι αλτρουιστές και να γίνονται εθελοντές σε διάφορες περιστάσεις, ώστε να βοηθούν στη βελτίωσή του κοινωνικού περίγυρού τους. Πηγή:  ΑΠΕ-ΜΠΕ