Εκτύπωση
Κατηγορία: Για το κοινό
Εμφανίσεις: 2978
Με ένα μόνο "κλικ" στο Διαδίκτυο ή μέσω ενός sms, μπορούν πλέον οι γιατροί των Ιατροκοινωνικών Κέντρων των οικισμών των Τσιγγάνων στα Τρίκαλα και τους Σοφάδες να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα εξετάσεων των ασθενών τους. Η σύγχρονη τεχνολογία "εισέβαλε" και στα δύο αυτά κέντρα, που εξοπλίστηκαν- έκαστο- με τηλε-καρδιογράφο 12-απαγωγών, τηλε-σπειρόμετρο, τηλεμετρητή σακχάρου και τηλε-οξύμετρο. Ο σύγχρονος αυτός εξοπλισμός δίνει τη δυνατότητα τόσο στους γιατρούς των κέντρων όσο και σε κάποιον άλλο, εξωτερικό γιατρό, να έχει πρόσβαση στα αποτελέσματα των μετρήσεων, κάνοντας χρήση των δυνατοτήτων που προσφέρουν είτε τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, είτε το Διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, ο θεράπων γιατρός μπορεί να "διαβάσει" τα δεδομένα των μετρήσεων των ασθενών, σε ειδική ιστοσελίδα, όπου τηρείται ο ηλεκτρονικός φάκελος του ασθενή, η πρόσβαση στον οποίο γίνεται με κωδικό ή να ενημερωθεί γι αυτό μέσω ενός sms. Ο εξοπλισμός αυτός δίνει τη δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τη δυνατότητα αποστολής των δεδομένων σε ειδικό γιατρό- όταν αυτό απαιτηθεί- χωρίς την ανάγκη μετακίνησης του ασθενή. Παράλληλα, η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου μετρήσεων και ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς αναβαθμίζει την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας. Το σύστημα αυτό έχει ως βάση και είναι συμβατό με αυτό του Κέντρου Τηλεπρόνοιας του Δήμου Τρικκαίων, γεγονός που διευκολύνει τη λειτουργία του, δεδομένης της αποκτηθείσας εμπειρίας αλλά και της εξοικονόμησης πόρων για εξοπλισμό και απασχόληση έμπειρου και εξειδικευμένου προσωπικού.