Οι άνδρες δείχνουν μεγαλύτερη δραστηριοποίηση σε σχέση με τις γυναίκες στις περιοχές εκείνες του εγκεφάλου που σχετίζονται με τη γλώσσα, σύμφωνα με μια νέα γαλλική επιστημονική μελέτη. Η έρευνα, που έγινε από ερευνητές του CNRS και των πανεπιστημίων Μονπελιέ 1 και 3, η οποία δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό "Cortex" (Φλοιός), μελέτησε τις διαφορές στην ενεργοποίηση συγκεκριμένων περιοχών του εγκεφάλου σε άνδρες και γυναίκες τόσο με μεγάλη όσο και με μικρή ευχέρεια λόγου, ευφράδεια και παραγωγή λέξεων. Οι παρατηρήσεις έγιναν με τη συνήθη τεχνική της τομογραφίας μαγνητικού συντονισμού (fMRI). Το βασικό συμπέρασμα ήταν ότι οι εγκεφαλικές περιοχές ενεργοποιούνται διαφορετικά ανάλογα με το φύλο και το επίπεδο γλωσσικής ευχέρειας. Ανεξάρτητα πάντως από τον αριθμό των παραγόμενων λέξεων, κατά μέσο όρο οι άνδρες δείχνουν μεγαλύτερο βαθμό ενεργοποίησης σε σχέση με τις γυναίκες στις κλασσικές περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με τη γλώσσα. Επιπλέον, ανεξάρτητα με το φύλο, τα άτομα με χαμηλή ικανότητα λόγου και παραγωγής λέξεων ενεργοποιούν περισσότερο μια διαφορετική περιοχή του εγκεφάλου από ό,τι τα άτομα με υψηλότερη γλωσσική ικανότητα (που ενεργοποιούν κυρίως την παρεγκεφαλίδα). Οι ερευνητές επισήμαναν ότι για πρώτη φορά κατέστη εφικτό να δειχτεί πως υπάρχουν διαφορές όσον αφορά την ενεργοποίηση του εγκεφάλου σε σχέση με την παραγωγή της γλώσσας τόσο μεταξύ των δύο φύλων όσο και μεταξύ ατόμων με διαφορετικές λεκτικές επιδόσεις. Πηγή: (ΑΠΕ-ΜΠΕ)