Η Novartis ανακοίνωσε νέα δεδομένα που υποδεικνύουν, για πρώτη φορά, ότι η σεκουκινουμάμπη μπορεί να μεταβάλλει τη πορεία της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης οδηγώντας σε μακροχρόνια κάθαρση του δέρματος χωρίς θεραπεία.
         
Η σεκουκινουμάμπη είναι ο πρώτος και μοναδικός αναστολέας IL-17A για τον οποίο έχει αναφερθεί αυτή η πιθανότητα μεταβολής της νόσου. Τα δεδομένα αυτά παρουσιάστηκαν στο 13ο ετήσιο συνέδριο δερματολογίας (Annual Maui Derm for Dermatologists 2017), το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Μάουι της Χαβάης, και στο οποίο η Novartis παρουσίασε 14 εργασίες.
         
Μετά από ένα έτος θεραπείας με σεκουκινουμάμπη, οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν ώστε να λάβουν είτε συνεχή θεραπεία, είτε να διακόψουν τη θεραπεία μέχρι να υποτροπιάσουν. Οι ασθενείς που λάμβαναν συνεχή θεραπεία διατήρησαν το υψηλό τους επίπεδο ανταπόκρισης. Από τους ασθενείς που διέκοψαν τη θεραπεία, το 21% των ασθενών με ψωρίαση διατήρησε καθαρό δέρμα για έως και ένα χρόνο χωρίς θεραπεία και το 10% διατήρησε το καθαρό δέρμα μετά από δύο χρόνια χωρίς θεραπεία1. Οι ασθενείς με μεγαλύτερη διάρκεια νόσου ήταν πιθανότερο να υποτροπιάσουν, υποδεικνύοντας ότι η πρώιμη παρέμβαση αυξάνει την πιθανότητα μη υποτροπής.
         
Προηγούμενα δεδομένα έχουν δείξει ότι η σεκουκινουμάμπη, ένας πλήρως ανθρώπινος,  αναστολέας της κυτοκίνης IL-17A, επιτυγχάνει μακροχρόνια καθαρό ή σχεδόν καθαρό δέρμα (PASI 90 έως PASI 100) σε ποσοστό έως και 80% των ασθενών  με θεραπεία έως και τέσσερα έτη.
         
«Τα αποτελέσματα αυτά υποδεικνύουν ότι η σεκουκινουμάμπη  μπορεί να δράσει πέρα της απλής θεραπείας των συμπτωμάτων και ότι θα μπορούσε πραγματικά να μεταβάλλει την πορεία της ψωρίασης, και επισημαίνει την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση της πρώιμης παρέμβασης» δήλωσε ο Vas Narasimhan, Global Head, Drug Development and Chief Medical Officer, Novartis. «Η δυνατότητα αλλαγής της πορείας της νόσου είναι ο απώτερος στόχος της θεραπείας, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο επενδύουμε στη μελέτη STEPIn ώστε να κατανοήσουμε περαιτέρω τη δυνατότητα μεταβολής της νόσου με τη σεκουκινουμάμπη».
         
Αυτά είναι τα πρώτα ισχυρά μακροχρόνια δεδομένα για την ψωρίαση μετά από διακοπή της θεραπείας. Τα δεδομένα αυτά (από τη μελέτη επέκτασης A2302E1) δείχνουν ότι οι χαμηλές βαθμολογίες στον Δείκτη Έκτασης και Βαρύτητας της Ψωρίασης (PASI) διατηρήθηκαν μετά από τη διακοπή της θεραπείας μετά από ένα χρόνο θεραπείας με τη σεκουκινουμάμπη (βαθμολογία PASI 2,9 μετά από 1 έτος και 1,7 μετά από 2 έτη χωρίς φάρμακο, έναντι 20,5 και 19,2 αντίστοιχα στην αρχική εκτίμηση)1. Επιπρόσθετα, από τους 120 ασθενείς που εμφάνισαν ανταπόκριση με PASI 75 και μετέβησαν σε εικονικό φάρμακο στο ένα έτος, το 21% δεν υποτροπίασε μετά από ένα έτος και το 10% δεν υποτροπίασε μετά από δύο χρόνια χωρίς θεραπεία. Οι ασθενείς με μεγαλύτερη διάρκεια νόσου πριν από τη θεραπεία με σεκουκινουμάμπη ήταν πιθανότερο να υποτροπιάσουν, γεγονός που υπογραμμίζει την πιθανή σημασία της πρώιμης θεραπείας. Προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω η δυνατότητα  μεταβολής της νόσου με τη σεκουκινουμάμπη, η Novartis έχει ξεκινήσει τη μελέτη STEPIn για να εκτιμηθεί η πρώιμη παρέμβαση με τη σεκουκινουμάμπη σε ασθενείς με ψωρίαση πρόσφατης έναρξης. Στόχος της μελέτης είναι ο καθορισμός μίας καινοτόμου στρατηγικής θεραπείας των ασθενών με πρόσφατη εμφάνιση μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης, παρέχοντας δεδομένα που θα μας πληροφορούν για τη χρήση της πρώιμης θεραπείας.
         
Η σεκουκινουμάμπη είναι ο μόνος αναστολέας IL-17A που έχει εγκριθεί για την ψωρίαση, την ψωριασική αρθρίτιδα και την αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα. 80.000 ασθενείς παγκοσμίως έχουν λάβει θεραπεία με σεκουκινουμάμπη σε συνθήκες καθημερινής κλινικής πρακτικής.
         
Σχετικά με τη σεκουκινουμάμπη και την ιντερλευκίνη-17A (IL-17A)
         
Η σεκουκινουμάμπη, η οποία κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο 2015, είναι μία στοχευμένη θεραπεία που αναστέλλει ειδικά την κυτοκίνη IL-17A. Η σεκουκινουμάμπη παρέχει μακροχρόνια καθαρό δέρμα, με αποδεδειγμένη διατήρηση του αποτελέσματος, με ασφάλεια για έως και τέσσερα χρόνια και με εύκολο δοσολογικό σχήμα μία φορά το μήνα, με φιλική για τον ασθενή συσκευή αυτόματης ένεσης.
         
Η σεκουκινουμάμπη είναι εγκεκριμένη σε περισσότερες από 75 χώρες για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας, συμπεριλαμβανομένων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ιαπωνίας, της Ελβετίας, της Αυστραλίας, των Η.Π.Α. και του Καναδά. Στην Ευρώπη, η σεκουκινουμάμπη είναι εγκεκριμένη ως συστηματική θεραπεία πρώτης γραμμής για τη μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας σε ενήλικες ασθενείς. Στις Η.Π.Α, η σεκουκινουμάμπη είναι εγκεκριμένη ως θεραπεία για τη μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας σε ενήλικες ασθενείς που είναι υποψήφιοι για συστηματική θεραπεία ή φωτοθεραπεία.
         
Επιπρόσθετα, η σεκουκινουμάμπη είναι ο πρώτος αναστολέας IL-17A που έχει εγκριθεί σε περισσότερες από 65 χώρες για τη θεραπεία της ενεργού αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας και της ψωριασικής αρθρίτιδας, συμπεριλαμβανομένων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Η.Π.Α. Η σεκουκινουμάμπη έχει εγκριθεί επίσης για τη θεραπεία της ψωριασικής αρθρίτιδας και της φλυκταινώδους ψωρίασης στην Ιαπωνία.
         
Σχετικά με τη μελέτη A2302E11
         
Η μελέτη A2302E1 είναι η επέκταση των βασικών μελετών φάσης 3, ERASURE και FIXTURE και συνιστά μία διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη 120 ασθενών με ψωρίαση. Μετά από ένα χρόνο θεραπείας με σεκουκινουμάμπη, οι ασθενείς που πέτυχαν ανταπόκριση PASI 75 τυχαιοποιήθηκαν ώστε να λάβουν είτε σεκουκινουμάμπη 300mg είτε εικονικό φάρμακο. Κατά τη διάρκεια της απόσυρσης της θεραπείας, απαγορεύονταν η ταυτόχρονη φαρμακευτική αγωγή για την ψωρίαση. Κατά την υποτροπή, οι ασθενείς με εικονικό φάρμακο επανέλαβαν τη θεραπεία με σεκουκινουμάμπη.
         
Σχετικά με τη μελέτη STEPIn2
         
Τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική μελέτη για την αξιολόγηση της επίδρασης της σεκουκινουμάμπης 300 mg s.c., χορηγούμενης κατά τη διάρκεια 52 εβδομάδων σε ασθενείς που πάσχουν από  μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας, που έχει  εμφανιστεί πρόσφατα, ως πρώιμη παρέμβαση συγκριτικά με την καθιερωμένη θεραπεία με υπεριώδη ακτινοβολία UVB στενού φάσματος. Η μελέτη STEPIn αποσκοπεί στο να καταδείξει το όφελος της πρώιμης θεραπείας με σεκουκινουμάμπη με τελικό στόχο την αλλαγή της φυσικής πορείας της ψωρίασης μειώνοντας το φορτίο της νόσου και την ανάγκη για θεραπεία.
         
Σχετικά με την ψωρίαση
         
Η ψωρίαση είναι μία συχνή, μη μεταδοτική, αυτοάνοση νόσος που προσβάλλει περισσότερους από 125 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Η ψωρίαση κατά πλάκας είναι η συχνότερη μορφή της νόσου και  εμφανίζεται ως επηρμένες, ερυθηματώδεις πλάκες που καλύπτονται από αργυρόχροα λέπια.
         
Η ψωρίαση δεν είναι μόνο ένα αισθητικό πρόβλημα, αλλά μία εμμένουσα, χρόνια και ορισμένες φορές δυσάρεστη νόσος, η οποία μπορεί να επηρεάσει ακόμα και τις πιο μικρές πλευρές της ζωής των  ανθρώπων σε καθημερινή βάση. Έως και το 30% των ασθενών με ψωρίαση έχει, ή θα εμφανίσει, ψωριασική αρθρίτιδα.10 Η ψωριασική αρθρίτιδα είναι μία κατάσταση στην οποία προσβάλλονται οι αρθρώσεις, προκαλώντας πόνο, δυσκαμψία και μη αναστρέψιμη βλάβη των αρθρώσεων. Η ψωρίαση σχετίζεται επίσης με άλλες σοβαρές παθήσεις, όπως διαβήτης, καρδιακή νόσος και κατάθλιψη.
         
Δήλωση αποποίηση ευθύνης
         
Το παρόν δελτίο περιέχει μελλοντικές εκτιμήσεις, οι οποίες μπορούν να αναγνωρισθούν ως τέτοιες από τη χρήση λέξεων όπως «δυνητικά», «ίσως», «προτείνω», «πιθανό», «έρευνα», «στόχος», «επενδύω», «φιλοδοξία», «λανσάρισμα», «αποσκοπώ» ή παρόμοιες εκφράσεις, ή από τις ρητές ή συνεπαγόμενες συζητήσεις που αφορούν σε δυνητικές νέες ενδείξεις ή εγκρίσεις της σεκουκινουμάμπης, ή αναφορικά με πιθανά μελλοντικά έσοδα από τη σεκουκινουμάμπη. Δεν θα πρέπει να εμπιστεύεστε άκριτα αυτές τις δηλώσεις. Αυτές οι δηλώσεις μελλοντικών εκτιμήσεων βασίζονται  στις τρέχουσες πεποιθήσεις και προσδοκίες της διοίκησης  αναφορικά με μελλοντικά γεγονότα, και υπόκεινται σε σημαντικούς γνωστούς και άγνωστους κινδύνους και αβεβαιότητες. Εάν επέλθει ένας ή περισσότεροι από αυτούς τους κινδύνους ή τις αβεβαιότητες, ή εάν οι υποκείμενες υποθέσεις αποδειχθούν λανθασμένες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από αυτά που που παρουσιάζονται στις μελλοντικές εκτιμήσεις. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία διαβεβαίωση ότι η σεκουκινουμάμπη θα υποβληθεί ή θα εγκριθεί για επιπλέον ενδείξεις ή επισήμανση σε οποιαδήποτε αγορά, ή σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο. Ούτε μπορεί να δοθεί οποιαδήποτε εγγυήση ότι η σεκουκινουμάμπη θα είναι εμπορικά επιτυχημένη στο μέλλον. Συγκεκριμένα, οι προσδοκίες της διοίκησης σχετικά με τη σεκουκινουμάμπη θα μπορούσαν να επηρεαστούν από, μεταξύ άλλων, αβεβαιότητες εγγενείς στην έρευνα και την ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων κλινικών μελετών και της πρόσθετης ανάλυσης των υφιστάμενων κλινικών δεδομένων, από κανονιστικές ενέργειες ή καθυστερήσεις των ρυθμιστικών αρχών, ή κρατικές ρυθμίσεις γενικά, από την ικανότητα της εταιρείας να λαμβάνει ή να διατηρεί την προστασία  των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, από τις γενικές συνθήκες στην οικονομία και στη βιομηχανία, από τις παγκόσμιες γενικές τάσεις έναντι του περιορισμού του κόστους παροχής υγείας, συμπεριλαμβανομένων των συνεχών πιέσεων για μείωση των τιμών,  από θέματα ασφάλειας, ποιότητας ή παρασκευής, και από άλλους κινδύνους και παράγοντες που αναφέρονται στο τρέχον έντυπο 20-F της Novartis AG, όπως υποβλήθηκε στην επιτροπή Securities and Exchange Commission των Η.Π.Α. Η Novartis παρέχει τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το δελτίο τύπου ως έχουν σήμερα και δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να επικαιροποιήσει οποιαδήποτε εκτίμηση μελλοντικού αποτελέσματος που περιέχεται στο παρόν δελτίο τύπου, συνεπεία νέων πληροφοριών, μελλοντικών γεγονότων ή άλλης αιτίας.
         
Σχετικά με τη Novartis
         
Η Novartis παρέχει καινοτόμες λύσεις στον τομέα της υγείας που καλύπτουν τις εξελισσόμενες ανάγκες των ασθενών και της κοινωνίας. Με έδρα στη Βασιλεία της Ελβετίας, η Novartis προσφέρει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο για την καλύτερη δυνατή κάλυψη των εν λόγω αναγκών: καινοτόμα φάρμακα, οφθαλμιατρικά προϊόντα και χαμηλού κόστους γενόσημα και βιοομοειδή φάρμακα.  Η Novartis κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως σε αυτούς τους τομείς.  Το 2016, ο Όμιλος σημείωσε καθαρές πωλήσεις ύψους 48,5 δις δολαρίων ΗΠΑ, ενώ οι δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης σε ολόκληρο τον Όμιλο ανήλθαν σε 9,0 δις δολάρια ΗΠΑ περίπου. Οι εταιρείες του Ομίλου Novartis απασχολούν περίπου 118.000 συνεργάτες πλήρους απασχόλησης. Τα προϊόντα της Novartis είναι διαθέσιμα σε περίπου 155 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο.
         
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Novartis Hellas: www.novartis.gr 
        
Επιμέλεια θέματος: Συντακτική Ομάδα Υγείαonline