Εκτύπωση
Κατηγορία: Φάρμακο και Υγεία
Εμφανίσεις: 2017
Άδεια κυκλοφορίας για το θεραπευτικό σχήμα ενός δισκίου Genvoya (elvitegravir 150 mg/cobicistat 150 mg/emtricitabine 200 mg/tenofovir alafenamide 10 mg ή E/C/F/TAF) που λαμβάνεται άπαξ ημερησίως για τη θεραπεία της λοίμωξης από τον ιό HIV-1 έλαβε η Gilead Sciences, Inc. Το Genvoya είναι το πρώτο σχήμα με βάση το TAF που λαμβάνει άδεια κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).
         
Όπως ανακοίνωσε η φαρμακευτική, το Genvoya ενδείκνυται στην ΕΕ για τη θεραπεία ενηλίκων και εφήβων (ηλικίας 12 ετών και άνω, με σωματικό βάρος 35 kg κατ’ ελάχιστο) με λοίμωξη από τον ιό HIV-1 χωρίς γνωστές μεταλλάξεις που συσχετίζονται με αντοχή στην κατηγορία των αναστολέων ιντεγκράσης, το emtricitabine ή το tenofovir.
         
«Με πρόσβαση στην κατάλληλη θεραπεία, οι ασθενείς με HIV σήμερα μπορούν δυνητικά να ζήσουν σχεδόν όσο και ο γενικός πληθυσμός. Ωστόσο, η έρευνα δείχνει ότι διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης συννοσηροτήτων που σχετίζονται με την ηλικία και τη θεραπευτική αγωγή, γεγονός που σημαίνει ότι η συμβολή στη μακροπρόθεσμη διατήρηση της υγείας πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα κατά τη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων», δήλωσε ο Anton Pozniak, HIV Service Director, Chelsea and Westminster Hospital, Λονδίνο, ΗΒ.
         
«Με το Genvoya έχουμε στη διάθεσή μας μια σημαντική νέα θεραπευτική επιλογή για ένα εύρος ασθενών με HIV, καθώς παρέχει αφενός αποδεδειγμένα παρατεταμένη ιολογική καταστολή και αφετέρου βελτιώσεις στους δείκτες νεφρικής και οστικής ασφάλειας σε σύγκριση με τα θεραπευτικά σχήματα με βάση το TDF».
         
Η σημερινή άδεια κυκλοφορίας βασίζεται σε κλινικό πρόγραμμα φάσης 3 που διεξήχθη σε 3.500 και πλέον ασθενείς με HIV λοίμωξη από 21 χώρες, μεταξύ άλλων πρωτοθεραπευόμενους ασθενείς, ασθενείς με ιολογική καταστολή, ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία και εφήβους ασθενείς. Επιτρέπει την κυκλοφορία του Genvoya στο σύνολο των 28 χωρών της ΕΕ.
         
Το TAF είναι ένα νέο στοχευμένο προφάρμακο του tenofovir το οποίο επιδεικνύει υψηλή αντι-ιική αποτελεσματικότητα παρόμοια με αυτήν του Viread® της Gilead (tenofovir disoproxil fumarate, TDF) στο ένα δέκατο της δοσολογίας του τελευταίου, καθώς και βελτίωση στους έμμεσους εργαστηριακούς δείκτες νεφρικής και οστικής ασφάλειας συγκριτικά με το TDF σε κλινικές δοκιμές σε συνδυασμό με άλλους αντιρετροϊκούς παράγοντες. Τα δεδομένα καταδεικνύουν ότι το TAF, λόγω της ιδιότητάς του να εισχωρεί στα κύτταρα, συμπεριλαμβανομένων κυττάρων που έχουν προσβληθεί από τον HIV, με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε σχέση με το TDF, μπορεί να χορηγείται σε μικρότερη δόση, με αποτέλεσμα η ποσότητα tenofovir στην κυκλοφορία του αίματος να είναι μειωμένη κατά 91 τοις εκατό.
         
«Εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια, η Gilead καταβάλλει αδιάλειπτες προσπάθειες για την ανάπτυξη νέων θεραπειών για τη βελτίωση της διαχείρισης του HIV», δήλωσε ο Norbert W. Bischofberger, PhD, εκτελεστικός αντιπρόεδρος του τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης και γενικός επιστημονικός διευθυντής της Gilead. «Το Genvoya, καθώς και άλλα ερευνητικά προϊόντα του χαρτοφυλακίου προϊόντων μας με βάση το TAF, μπορούν να παρέχουν μακροπρόθεσμα οφέλη για την υγεία σε άτομα που ζουν με τον ιό HIV σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο».
         
Η άδεια κυκλοφορίας υποστηρίζεται από δεδομένα 48 εβδομάδων από δύο εν εξελίξει μελέτες φάσης 3 (Μελέτες 104 και 111) με συμμετέχοντες 1.733 πρωτοθεραπευόμενους ενήλικες ασθενείς, στις οποίες το θεραπευτικό σχήμα επέτυχε το πρωτεύον καταληκτικό σημείο της μη κατωτερότητας συγκριτικά με το Stribild® (elvitegravir 150 mg, cobicistat 150 mg, emtricitabine 200 mg και tenofovir disoproxil fumarate 300 mg ή E/C/F/TDF). Στη συνδυαστική ανάλυση των μελετών, το 92,4% των ασθενών που έλαβαν Genvoya και το 90,4% των ασθενών που έλαβαν Stribild εμφάνισαν επίπεδα HIV-1 RNA κάτω από 50 αντίγραφα/mL κατά την εβδομάδα 48. Όσον αφορά ορισμένες εργαστηριακές νεφρικές και οστικές παραμέτρους, το Genvoya υπερτέρησε έναντι του Stribild.
         
Επιπλέον, η έγκριση υποστηρίζεται από μία μελέτη φάσης 3 (Μελέτη 109) σε ενήλικες ασθενείς με ιολογική καταστολή οι οποίοι τυχαιοποιήθηκαν να παραμείνουν στο θεραπευτικό σχήμα με βάση το TDF που ελάμβαναν ή να μεταβούν στο Genvoya.
         
Στη μελέτη εντάχθηκαν 1.436 συμμετέχοντες. Κατά την εβδομάδα 48, η μετάταξη στο Genvoya βρέθηκε ότι είναι στατιστικά ανώτερη των υπόλοιπων σχημάτων με βάση το TDF, σύμφωνα με τα ποσοστά ασθενών με επίπεδα HIV-1 RNA κάτω από 50 αντίγραφα/mL.7 Οι ασθενείς που έλαβαν Genvoya παρουσίασαν επίσης βελτιώσεις σε ορισμένες οστικές και νεφρικές εργαστηριακές παραμέτρους συγκριτικά με τους ασθενείς που συνέχισαν τη θεραπεία έναρξης με βάση το TDF.
         
Τέλος, η έγκριση βασίστηκε επίσης σε δεδομένα δύο μελετών για την αξιολόγηση του Genvoya σε πρωτοθεραπευόμενους εφήβους και ενήλικες ασθενείς με ιολογική καταστολή με ήπια έως μέτρια διαταραχή της νεφρικής λειτουργίας (eGFR από 30 έως 69 ml/min).
                         
Επιμέλεια θέματος: Συντακτική Ομάδα Υγείαonline