Η διοίκηση της Εταιρείας αναφερόμενη σε δημοσιεύματα και σε "διαρροές" ενημερώνει τα εξής:
         
Οι συζητήσεις της Εταιρείας με τις πιστώτριες τράπεζες για τη λειτουργική και κεφαλαιακή αναδιάρθρωσή της βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και διεξάγονται σε καλό και εποικοδομητικό κλίμα, με όλες ανεξαιρέτως τις τράπεζες.
         
Με την ολοκλήρωση των συζητήσεων και όταν υπάρξει ανακοινώσιμο σχέδιο και οποιαδήποτε επίσημη κατάληξη, η Εταιρεία θα προβεί στις απαιτούμενες ανακοινώσεις.
         
Η διοίκηση, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι της Εταιρείας συνεχίζουν να υλοποιούν τo πλάνο λειτουργικής αναδιάρθρωσης, μειώνουν το κόστος λειτουργίας και βελτιώνουν τους δείκτες και την λειτουργική κερδοφορία της Εταιρείας και του Ομίλου.
         
Ήδη τα αποτελέσματα του Α΄ πενταμήνου 2016 καταδεικνύουν σημαντική ποιοτική αλλαγή και εντυπωσιακή ανάκαμψη της λειτουργικής κερδοφορίας. Συγκεκριμένα, η λειτουργική κερδοφορία της Εταιρείας και του Ομίλου (EBITDA), προ clawback και rebate, διαμορφώθηκε σε € 6.801.898,47 και € 19.613.751,16 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 138,8% και 27,3% αντίστοιχα σε σχέση με το Α΄ πενταμήνου 2015.
         
Όσον αφορά τα μετά clawback & rebate αποτελέσματα, ενώ πέρσι είχαν σημειωθεί ζημίες, η Εταιρεία πέρασε στο α’ πεντάμηνο του 2016 σε κερδοφορία, η οποία διαμορφώθηκε σε € 5.157.876,91 και € 1.196.746,92 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 354,0% και 2294,2% αντίστοιχα.
         
Αυτή η πορεία συνεχίζεται και αντικατοπρτίζεται και στα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2016 που πρόκειται να δημοσιευτούν και τα οποία επιβεβαιώνουν όχι μόνο το στόχο της απόλυτα βιώσιμης λειτουργίας της Εταιρείας, αλλά ταυτόχρονα της συνέχισης της αναπτυξιακής της πορείας.
        
Επιμέλεια θέματος: Συντακτική Ομάδα Υγείαonline