Στο πλαίσιο της δέσμευσης της για διαρκή αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών της, η ΓΕΝΕΣΙΣ απέκτησε την επίσημη πιστοποίηση από την TEMOS International, σύμφωνα με το πρότυπο "Quality in International Patient Care".
         
Το σύστημα πιστοποίησης TEMOS θέτει στο επίκεντρο τον ασθενή στοχεύοντας στη βελτιστοποίηση της διαχείρισης διεθνών ασθενών σε νοσοκομεία, σε όλο τον κόσμο, μέσω της προώθησης και της διασφάλισης βέλτιστων πρακτικών.
         
Πρόκειται για το μοναδικό Σύστημα Πιστοποίησης Ιατρικών Υπηρεσιών παγκοσμίως, το οποίο εστιάζει στη Διαχείριση του διεθνούς ασθενή και τον Ιατρικό Τουρισμό, παρέχοντας πιστοποίηση υπηρεσιών υγείας και συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα διασφάλισης ποιότητας, διαχείρισης διεθνών ασθενών και ανάπτυξης υπηρεσιών ιατρικού τουρισμού.
         
Ύστερα από την επιτυχή πιστοποίηση κατά TEMOS, η Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ βραβεύτηκε και με την πιστοποίηση "Diplomatic Council (DC) - Preferred Partner Hospital".  Πρόκειται για μια παγκοσμίου κύρους πιστοποίηση, η οποία χορηγείται μόνο σε σύγχρονες μονάδες υγείας, οι οποίες παρέχουν αποδεδειγμένα ποιοτικές και ασφαλείς υπηρεσίες υγείας σε εγχώριους και διεθνείς ασθενείς.
         
Εκτός από τα παραπάνω, η Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ συμμετέχει πλέον και στην παγκόσμια λίστα "DC - Preferred Partner Hospital Directory", και είναι επισήμως προτεινόμενη Κλινική από το Diplomatic Council σε όλες τις πρεσβείες, τα προξενεία και τα διπλωματικά σώματα ανά τον κόσμο.
         
Οι δύο νέες πιστοποιήσεις αποτελούν επιβεβαίωση των κορυφαίων υπηρεσιών που παρέχει η Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ, ενισχύοντας περαιτέρω το κύρος της στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
        
Επιμέλεια θέματος: Συντακτική Ομάδα Υγείαonline