Φαίνεται πως υπάρχει σχέση ανάμεσα στον ύπνο και στην αύξηση του βάρους. Μερικές μελέτες δείχνουν ότι η διακοπή του ύπνο μπορεί να προκαλέσει αύξηση του βάρους, ενώ άλλες μελέτες δείχνουν ότι το είδος της τροφής επηρεάζει τον ύπνο. Αμερικανοί ερευνητές τώρα, προσφέρουν περαιτέρω ενδείξεις, οι οποίες υποστηρίζουν αυτές τις σχέσεις.
Οι ερευνητές αυτοί απέδειξαν ότι ο ύπνος και ο έλεγχος του ημερήσιου (κιρκαδιακού) κύκλου εναλλαγής, μπορεί να προσφέρει πολλά στη μάχη κατά της παχυσαρκίας.
Συγκεκριμένα, οι ερευνητές αυτοί ανακοίνωσαν την ανακάλυψη διαύλων ασβεστίου δικό τύπου (τύπου Τ), οι οποίοι φαίνεται ότι ρυθμίζουν το βάρους του σώματος και τον ύπνο σε πειραματόζωα (ποντικούς). Προηγούμενες μελέτες, είχαν δείξει ότι οι ποντικοί που δεν είχαν το συγκεκριμένο τύπο διαύλων ασβεστίου, παρουσίαζαν διαταραχή στην εναλλαγή ύπνου / εγρήγορσης. Στη μελέτη αυτή, οι ερευνητές βρήκαν ότι αυτοί συγκεκριμένοι ποντικοί, παρουσίαζαν αντοχή στην απόκτηση βάρους, όταν τους εχορηγείτο τροφή πλούσια σε λίπος. Όταν εχορηγείτο ειδικό φάρμακο σε παχύσαρκα πειραματόζωα, το οποίο καθιστά αδρανείς αυτούς τους διαύλους, αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τη μείωση του σωματικού βάρους και της μάζας λίπους. Οι ερευνητές αυτοί, πιστεύουν ότι οι έρευνες αυτές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέα φάρμακα για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας με εντελώς νέο τρόπο. Επιμέλεια θέματος: Συντακτική Ομάδα Υγείαonline