Η InnoPolis Κέντρο Καινοτομίας και Πολιτισμού και το Εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας (BiHeLab) του Ιονίου Πανεπιστημίου διοργανώνουν ημερίδα με τίτλο: “Local Workshop on Cross Fertilization & Dissemination” στο πλαίσιο του έργου AdriHealthMob την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου στην Κέρκυρα.
         
Το BiHeLab κλείνει έναν χρόνο συμμετοχής, ως μοναδικός εταίρος για νευροεκφυλιστικές ασθένειες, στο πρόγραμμα IPA Adriatic. Το έργο AdriHealthMob, προβλέπει τη συμμετοχή 15 εταίρων από τις οκτώ χώρες που αποτελούν την Μακρο-περιφέρεια Αδριατικής & Ιονίου και στοχεύει στη δημιουργία ενός διαλειτουργικού ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος, με τη χρήση καινοτόμων Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT), όπως για παράδειγμα e-health, m-health και tele-health εν γένει intelligent health (i-health), στον τομέα της υγείας και πρόνοιας στο χώρο της Αδριατικής, προκειμένου να βελτιωθεί η κινητικότητα των πολιτών (κάτοικοι / τουρίστες / χρήστες / ασθενείς) και να επιτευχθεί η βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης, μέσω ενός αποτελεσματικού και αποδοτικού συστήματος μεταφορών.
         
Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των δράσεων του προγράμματος στην Μακρο-περιφέρεια Αδριατικής & Ιονίου και οι δυνατότητες επέκτασής του, η συμβολή του εργαστηρίου BiHeLab σε αυτό, η παρουσίαση νοσηλευτικών μονάδων ηλικιωμένων που διαθέτουν υψηλές τεχνολογικές υπηρεσίες, αλλά και γενικότερα η χρήση καινοτόμων Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT) στον τομέα της υγείας, θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια της συνάντησης.
         
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση στον παρακάτω σύνδεσμο: http://innopolis.org/images/AHM/CORFU_WORKSHOP/Agenda_Corfu_Local_Workshop_GR.pdf
                
Επιμέλεια θέματος: Συντακτική Ομάδα Υγείαonline